Wijziging systeem gemeenschap van goederen: als je wilt opheffen, doe dat dan snel

Ben jij getrouwd? Huwelijksvoorwaarden gemaakt? Niet? Dan geldt ons basisstelsel: wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk eigendom zijn van jou en je echtgenoot. Alleen schenkingen en erfenissen waarbij een privé-clausule is gemaakt vallen daar buiten. Voor mensen die na 1 januari 2018 trouwen of kiezen voor het opheffen van huwelijksvoorwaarden wordt dat anders.

Ons systeem van wettelijke gemeenschap van goederen is wereldwijd gezien uniek. Dat was reden om een en ander tegen het licht te houden en aan te passen. Mensen die na 1 januari 2018 trouwen zonder het opmaken van huwelijksvoorwaarden krijgen te maken met een nieuw systeem.

Nieuw systeem

In het nieuwe systeem is het gemeenschappelijke vermogen kleiner. Bezittingen en schulden die voor het huwelijk op één naam stonden, blijven voortaan ook tijdens het huwelijk privé. Ze hoeven dus bij een eventuele scheiding niet te worden gedeeld. Schenkingen en erfenissen die tijdens het huwelijk worden ontvangen zijn in het nieuwe systeem sowieso privé. Alleen gezamenlijke bezittingen en schulden (de samen gekochte woning) en bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen zijn straks nog gemeenschappelijk.

Alleen wat door inspanning van beide echtgenoten tijdens het huwelijk wordt opgebouwd, is dus voortaan nog gezamenlijk. Dat klink best redelijk en ook eenvoudig. Maar is het ook eenvoudig?

Straks moeten a.s. echtgenoten die geen huwelijksvoorwaarden maken voor hun huwelijksdag toch iets heel onromantisch doen: hun vermogen administreren. Immers in het nieuwe systeem moet je weten wat je bezittingen en schulden bij aanvang huwelijk waren. Zal dat echt worden gedaan?

Ondernemers

En ondernemers die gaan trouwen wordt geadviseerd méér te doen. Dit heeft de volgende achtergrond. Een ondernemer die trouwt houdt zijn ondernemingsvermogen als privévermogen. Het vermogen dat tijdens het huwelijk in de onderneming wordt opgebouwd is gemeenschappelijk. Het is op dit moment echter niet duidelijk hoe je dat gemeenschappelijke vermogen moet berekenen. Het lijkt daarom verstandig hierover duidelijke afspraken te maken. Dit betekent dat het voor ondernemers belangrijk blijft vóór het huwelijk huwelijksvoorwaarden te maken.

Opheffen huwelijksvoorwaarden

Tot slot het opheffen van huwelijksvoorwaarden. Oudere stellen kiezen hier regelmatig voor om erfbelasting te besparen. Onder het nieuwe systeem werkt dat echter niet meer. Daarom: als je erfbelasting wilt besparen door het opheffen van je huwelijksvoorwaarden, regel het dan nog dit jaar!

Wil je meer weten?
Bel mij op 050 3131757
Nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief