Werken jij en je fiscaal partner samen in de onderneming?

Werken jij en je fiscaal partner samen in de onderneming? In de eenmanszaak, of in de vof? Weet jij wat fiscaal het voordeligst is?

Meewerken in de eenmanszaak

Werkt je partner mee in de eenmanszaak, dan kan je kiezen voor meewerkaftrek, een aftrekpost die er voor zorgt dat jij minder belasting betaalt. In de aangifte van je partner zie je hier niets van. Als de arbeid van je partner wordt beloond met salaris of een zogenaamde meewerkbeloning wordt een stuk van de winst bij je partner belast. Jij hebt dan minder winst en betaalt dus minder belasting.

Salaris en meewerkbeloning worden vaak belast tegen een lager tarief dan het belastingtarief van de ondernemer. Maar je moet ook rekening houden met premie zorgverzekeringswet, waardoor dit voordeel (deels) weer verdwijnt en bij de huidige tarieven zelfs kan omslaan in een nadeel.

Het toerekenen van een beloning heeft wel een positief effect op de heffingskortingen. De meeste heffingskortingen zijn hoger bij lagere inkomens, waardoor jullie per saldo meer heffingskorting krijgen. En dat geldt helemaal als je een kind jonger dan 12 jaar hebt en de inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt krijgen.

Kortom: meewerken levert jullie waarschijnlijk fiscaal voordeel op. Hoeveel? Dat moet je uitrekenen!

Mee-ondernemen

Als je partner mee-onderneemt, krijgt je partner een stuk van de winst toegerekend. Daarvoor geldt hetzelfde als ik hierboven schreef over meewerken: het levert waarschijnlijk voordeel op, maar hoeveel het oplevert moet je uitrekenen. Maar het meeste voordeel levert het op als je gebruik kunt maken van de fiscale ondernemersfaciliteiten.

 

Belastingvoordeel bij mee-ondernemen: € 8.433 aftrekpost

Als je ondernemer bent en aantoonbaar minimaal 1.225 uur op jaarbasis in je onderneming werkt, heb je recht op zelfstandigenaftrek. Ook heb je de eerste drie jaar recht op starters aftrek. Ben je al langer ondernemer, let dan op: als je vijf jaar of langer geleden gestart bent mag je naast de uren in de onderneming niet méér uren in loondienst werken.

De zelfstandigenaftrek is € 6.310 en de startersaftrek € 2.123 (cijfers 2022). Dat levert bij het laagste tarief (37,07% in 2022) € 3.126 op. Dus als zelfstandigenaftrek aantoonbaar is, is een vof met je partner vrijwel zeker voordelig.

Ook kan je jaarlijks oudedagsreserve opbouwen en zo fiscaal vriendelijk aan je pensioen werken. Verder kan je bij staking van de onderneming eenmalig de stakingsaftrek (€ 3.630 in 2022) benutten.

Let op: geen zelfstandigenaftrek bij ongebruikelijk samenwerkingsverband

Bij fiscaal partners tellen uren die worden besteed aan ondersteunende werkzaamheden niet mee voor die 1.225 uur als het samenwerkingsverband dat jullie zijn aangegaan niet gebruikelijk is. Het standaardvoorbeeld van een ongebruikelijk samenwerkingsverband is de samenwerking van de tandarts met de assistente. De partner/tandartsassistente krijgt daarom, ook als ze meer dan 1.225 uur in de praktijk werkt, geen zelfstandigen- en startersaftrek.

Let op: aansprakelijkheid

Als je vof bent, ben je allebei volledig aansprakelijk. In een eenmanszaak is maar één ondernemer aansprakelijk. Dus als je je aansprakelijkheid niet (goed) af kunt dekken met algemene voorwaarden of een verzekering is een vof potentieel risicovoller dan de eenmanszaak. Dat wil zeggen, als je huwelijksvoorwaarden hebt en die ook nakomt. Als je in algehele gemeenschap van goederen gehuwd bent maakt het niets uit, dan loop je immers allebei risico.

Wil je meer weten?
Bel mij op 050 3131757
Nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief