Studiekosten aftrekken?!

Het is goed mogelijk dat de aftrek van studiekosten (‘scholingsuitgaven’) met ingang van 2020 vervalt. Maar zo ver is het nog niet. Als jouw kind geen studiefinanciering meer ontvangt maar wel verder studeert is fiscale aftrek nu nog mogelijk.

Helaas gebeurt het regelmatig dat afgestudeerden geen baan kunnen vinden. Om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren studeren ze verder. Studiefinanciering krijgen ze dan niet meer. Als ouders doorstuderen financieel mogelijk maken, komt al snel de vraag af of fiscale aftrek mogelijk is.

Geen studiefinanciering + kosten zelf betalen

Als je als ouder studiekosten voor je kind betaalt, zijn die kosten bij jou niet aftrekbaar. Kinderen die studiefinanciering ontvangen, hebben ook geen recht op aftrek. Ook niet als ze geen studiebeurs krijgen, maar alleen een lening. Maar als ze die studiefinanciering helemaal niet meer krijgen, komen ze wél in aanmerking voor scholingsaftrek. Voorwaarde is dat ze de kosten zelf betalen, bijvoorbeeld omdat jij dat door een lening mogelijk hebt gemaakt. Betaal de kosten dus niet rechtstreeks, maar laat dit via de bankrekening van je kind lopen en stel een leningovereenkomst op.

Kosten aftrekbaar als ze leiden tot inkomen

Studiekosten (collegegeld, boeken en dergelijke, niet kamerhuur of reiskosten) zijn aftrekbaar als ze zijn gemaakt met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning. Ook moet redelijkerwijs te verwachten zijn dat dit doel ook kan worden bereikt. Zo kan een aanvullende opleiding tot GZ psycholoog een goede aanvulling zijn op een studie psychologie. Maar ook een opleiding voor het bouwen van websites volgend op een informatica-opleiding kan daarvoor in aanmerking komen.

Doe aangifte

Als je kind nog geen inkomsten heeft, kan het de aftrek niet direct verzilveren. Hij of zij doet echter wel aangifte (alleen scholingskosten) en krijgt zo een verlies. Dat verlies kan worden benut in het eerste jaar waarin hij of zij wel inkomsten heeft.

Wil je meer weten?
Bel mij op 050 3131757
Nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief