Schenken bespaart belasting en meer

Schenken biedt niet alleen plezier in het geven, maar ook belastingvoordeel. Als je box 3 flink vol zit en je kinderen minder box 3-vermogen hebben, kan je door schenken als familie inkomstenbelasting besparen. Verder kunnen heel veel families door schenken erfbelasting besparen. Hoe dat werkt?

Betaalt je kind erfbelasting over je erfenis, ga dan schenken

Hoe groot is de erfenis die je kinderen na jouw overlijden ontvangen? Over een erfenis tot €20.371 (2018) betaalt je kind geen erfbelasting. Maar als de te verwachten erfenis groter is, dan kan je overwegen nu vast te schenken: je mag jaarlijks €5.363 belastingvrij schenken en je hoeft van die schenking geen aangifte te doen. Zo kun je eenvoudig door eenmalig of jaarlijks belastingvrij te schenken, belastingheffing over een deel van de toekomstige erfenis voorkomen.

Betaalt je kind veel erfbelasting over je erfenis, ga dan méér schenken

De erfbelasting bedraagt 10% over de eerste €123.248, over het meerdere betaalt je kind 20%. Als de te verwachten erfenis per kind groter is dan de vrijstelling plus de 10%-schijf (dus samen ruim €140.000) kan je overwegen meer te schenken dan alleen het belastingvrije bedrag van €5.363. Het meerdere kost 10% schenkbelasting (tot €123.248 in 2018), waardoor je over de schenking 10% bespaart. Afhankelijk van je vermogen kan je zo flink wat erfbelasting besparen.

Bespaar niet alleen erfbelasting maar ook zorgbijdrage

Door schenken kan je niet alleen belasting besparen, maar ook de mogelijke eigen bijdrage in de zorg. Veel ouderen hebben daarom liever niet te veel geld in box 3. Als je veel geld in box 3 hebt, dan moet je als je wordt opgenomen in een verzorgingshuis, een hogere eigen bijdrage betalen dan iemand zonder box 3. Schenken kan box 3 verkleinen en daardoor de eigen bijdrage voor de Wlz en/of de Wmo beperken. Het is dan wel zaak tijdig te beginnen met schenken!

Dit geldt vooral voor mensen die naast hun AOW geen of een klein pensioen hebben. Het verkleinen van box 3 heeft geen invloed heeft op de eigen bijdrage Wlz/Wmo voor iemand die een relatief hoog pensioen heeft, dan kan de eigen bijdrage volledig uit het pensioen worden betaald. Onderzoek dus wat in jouw situatie wijs is.

Wil je meer weten?
Bel mij op 050 3131757
Nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief