Welke voordelen heeft de coöperatie?

Over de klanten en hun vraag

Ondernemers Ale en Klaas werken volledig zelfstandig. Maar sinds kort zijn ze, met hulp van een extern projectleider, aan het onderzoeken of ze een aantal taken niet beter met z’n tweeën plus nog (flink) wat andere ondernemers erbij zouden kunnen doen: één naam dus beter zichtbaar, gezamenlijke verkoop, kwaliteitszorg en transport, één verwerkingscentrum voor al hun producten. Met zo’n gezamenlijke onderneming zouden ze tussenhandel kunnen uitsluiten en meer marge kunnen pakken. Hun werk zou gemakkelijker en winstgevender worden. Ze dachten hiervoor aan een coöperatie en zo kwamen ze bij mij.

Dit hebben we gedaan

Wij hebben onderzocht of de coöperatie in hun situatie geschikt is:

  • Geschikt als gezamenlijke onderneming met een gezamenlijke naam;
  • Geen aansprakelijkheid van deelnemers voor eventuele slechte producten van andere deelnemers;
  • Deelnemers blijven zelfstandig ondernemer, ook voor de inkomstenbelasting, en houden dus recht op zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling;
  • Besluitvorming op basis van gelijkwaardigheid, ook bij een groot aantal deelnemers.

Toch weten we niet of de coöperatie er ook echt komt. Dat heeft ermee te maken dat veel potentiële deelnemers nog niet weten of ze echt mee willen doen. En als het om twee ondernemers gaat kunnen die, als aansprakelijkheid geen belangrijk item is, hun samenwerking veel gemakkelijker en dus ook goedkoper regelen als ze voor de vennootschap onder firma kiezen.

Wat speelt er bij jou?

De coöperatie is op dit moment erg populair. Misschien denk jij er ook over na, maar is jouw situatie heel anders dan die ik hierboven beschreef?
De coöperatie is ook in andere situaties een geschikte rechtsvorm. Ik denk bijvoorbeeld aan samenwerkende advocaten en accountants. Tot nu toe wordt in deze sectoren vaak met de maatschap gewerkt, maar dan kunnen claims wegens vermeende foute adviezen van één collega ook bij anderen worden gelegd. Bij de coöperatie kan dit niet. Wel kan de claim worden gelegd bij de ondernemer die de fout heeft gemaakt. Een ander voordeel is dat aansprakelijkheid voor duurcontracten zoals huur- en arbeidsovereenkomsten kan worden beperkt.

Kan ik je helpen?

Graag kijk ik mee of de coöperatie geschikt is voor jullie samenwerking. Ook bespreken we dan welke belastingzaken spelen rond jullie coöperatie: hoe zorg je dat je ib-ondernemer blijft? Vanuit mijn ervaring met samenwerkingsverbanden kan ik ook helpen met: wie mag lid worden, wat is de taakverdeling, betalen nieuwe leden inleggeld of gaan ze aan de coöperatie lenen, hoe wordt de winst verdeeld, hoe regel je het stemrecht, wat gebeurt er bij uittreden?
Coöperaties moeten worden opgericht door een notaris. Zodra we alle belangrijke punten hebben doorgenomen kan ik bij jouw notaris aangeven welke zaken in de oprichtingsakte moeten worden opgenomen en kan ik voor jullie een huishoudelijk reglement opstellen.
Je kunt me ook inschakelen als je al een coöperatie hebt opgericht. Zo kun je fiscale problemen voorkomen.

Meer weten? Bel gerust.