Aandeelhoudersovereenkomst

Over de klanten en hun vraag

Ab en Daan dreven al een aantal jaren samen een onderneming in de vorm van een B.V. Ze hadden altijd alleen ad-hoc afspraken gemaakt over hun samenwerking.
Zij werden ‘wakker’ toen ze van een bevriend ondernemer hoorden over twee dga’s met een meningsverschil over de toekomst van het bedrijf (alle verkoop via internet of niet?). De één kocht alvast dure software terwijl de ander het daar niet mee eens was. Uiteindelijk wilden ze hun samenwerking beëindigen, maar wie mocht verder met de zaak?
Zo’n ruzie en zoveel onduidelijkheid wilden Ab en Daan voorkomen. Ze wilden een aandeelhoudersovereenkomst maken en kwamen bij mij.

Dit hebben we gedaan

Ze wilden een en ander grondig aan pakken. Dus bevroeg ik hen over hoe ze nu werkten en wat de afspraken die ze al wél hadden gemaakt precies in hielden. En gaf veel informatie. Zo bleken ze het over veel meer zaken eens te zijn dan ze dachten:

  • Bestuursreglement zodat de besluitvormingsprocedure in de directie op papier staat;
  • De managementfee loopt maximaal een jaar door bij arbeidsongeschiktheid, na dat jaar geldt een aanbiedingsplicht voor de aandelen;
  • Aanbiedingsplicht aan de medeondernemer als iemand zijn aandelen wil verkopen, verkoopt of een andere directeur benoemt in zijn holding;
  • De kopende aandeelhouder heeft onder voorwaarden het recht de koopsom in vijf jaartermijnen te betalen.

Ik nam deze afspraken op in de aandeelhoudersovereenkomst en managementovereenkomsten die ik voor hen opstelde.

Wat speelt er bij jou?

Als je de aandelen in de onderneming via holding houdt, kan het zomaar gebeuren dat de andere aandeelhouder z’n aandelen aan een wildvreemde verkoopt. Dan moet jij met een volslagen onbekende verder ondernemen! Dat voorkom je met een aandeelhoudersovereenkomst.
Maar misschien spelen er bij jou nog andere dingen:

  • Niet alle aandeelhouders hebben evenveel aandelen of de aandeelhouders en de directeuren zijn verschillende personen: waarover beslissen de aandeelhouders en waarover de directie?
  • Leeftijdsverschil van aandeelhouders: wanneer eindigt de samenwerking?
  • Aandeelhouders met nevenactiviteiten: moeten er uitgebreide regelingen worden opgenomen over non-concurrentie en geheimhouding?

Kan ik je helpen?

Graag kijk ik mee welke onderwerpen in jullie geval belangrijk zijn, welke keuzes jullie daarin kunnen maken en wat daarvan de financiële gevolgen zijn. Verder kan ik je inzicht geven in de belastingzaken rond de B.V.: zijn jullie inderdaad niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Ik kan jullie afspraken schriftelijk vastleggen.
Je kunt me ook inschakelen als je al een aandeelhoudersovereenkomst hebt gemaakt: om de gemaakte afspraken te checken en meer inzicht te krijgen in je afspraken of om te bekijken of je contract nog up-to-date is. Zijn er mogelijkheden die je nog niet kende?

Meer weten? Bel gerust.