Rekening-courant met je B.V.: houd ‘m laag

Ben je directeur-grootaandeelhouder (dga) en heb jij een rekening-courantverhouding met je B.V.? Als je niet meer leent dan € 17.500 mag renteberekening achterweg blijven. Da’s plezierig want het voorkomt lastige rekensommen.

Een rekening-courantverhouding heeft, uiteraard, wisselend debet- en creditstanden. Als je met je eigen B.V. zo’n rekening-courant overeenkomst hebt, geef je de vordering aan in box 1 (tbs), en zodra deze omslaat in een schuld verhuist de rekening-courantverhouding naar box 3.

Dat geeft gedoe, want je moet berekenen hoeveel rente je moet ontvangen (in box 1 belast) dan wel betalen (in box 3, dus niet daadwerkelijk aftrekbaar). Ook zie je, als je alle rekensommen heel precies maakt, dat je in box 1 meer belasting betaalt dan je in de B.V. als voordeel hebt. Dat je de betaalde rente in box 3 natuurlijk niet kunt aftrekken, blijkt bij de huidige lage rente niet erg, want je hebt wel het voordeel van de aftrek van de schuld.

Ter vermindering van administratieve lasten wordt goedgekeurd dat geen rente hoeft te worden berekend als:

  • Het saldo van de rekening-courantverhouding gedurende het hele kalenderjaar niet hoger is dan €17.500 positief en niet lager dan € 17.500 negatief.
  • Bij de B.V. geen rente in aanmerking wordt genomen.
  • Bij de dga geen schuld in box 3 in aanmerking wordt genomen.

Dat is vaak voordelig. En daarnaast scheelt het sowieso rekenwerk, wat ook weer voordeel oplevert.

Wil je meer weten?
Bel mij op 050 3131757
Nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief