Doe direct na overlijden niets overhaast

Een erfenis lijkt mooi, maar het kan zijn dat je per saldo een schuld erft! Gelukkig kan je dat voorkomen. Misschien denk je: na het overlijden van mijn ouders vraag ik de notaris wel hoe dat allemaal zit. Alleen zie je daarmee over het hoofd dat je direct na het overlijden al iets fout kan doen. Lees daarom nu even verder!

Beneficiair aanvaarden of verwerpen

Als je erft, erf je bezittingen én schulden. Als er meer schulden dan bezittingen zijn, kan je de erfenis verwerpen. Als je niet weet hoe de nalatenschap er precies uitziet, kan je er voor kiezen beneficiair te aanvaarden. Dan kan het niet zo zijn dat je er bij inschiet.

Voor beneficiair aanvaarden en verwerpen gelden formaliteiten die geld kosten. Bij beneficiair aanvaarden moet een boedelbeschrijving worden gemaakt. Dat is de reden dat niet iedereen standaard voor de veilige weg van beneficiair aanvaarden kiest.

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden werkt niet altijd

Als je niet voor beneficiair aanvaarden hebt gekozen en later ontdekt dat er (veel) schulden zijn zou je alsnog voor beneficiair aanvaarden willen kiezen. Dat kan helaas niet. De in 2016 in werking getreden Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (wet Bets) geeft alleen in uitzonderingsgevallen een escape: als je de schuld niet kende en niet behoorde te kennen kan je, alleen binnen drie maanden na ontdekking, alsnog een verzoek tot beneficiair aanvaarden doen.

Maar de wet Bets werkt niet als je de schulden kende, of behoorde te kennen. Bijvoorbeeld belastingschulden van een overleden ondernemer: als jij als vrouw van een overleden ondernemer zelf ook ondernemer was, kon je weten dat bij de onderneming van je partner nog belastingschulden konden horen. Je had daar onderzoek naar moeten doen. Ook werkt de wet Bets niet bij de vordering van stiefbroers/zussen op je nu overleden moeder. Die schulden zijn ontstaan toen jullie vader overleed en zijn testament is destijds ook aan jou voorgelezen.

Zuiver aanvaarden gaat automatisch

Als je niet beneficiair aanvaard (of verwerpt) door een officiële verklaring bij de rechtbank, dan aanvaard je de nalatenschap zuiver. Je aanvaardt dus niet alleen zuiver doordat je een officieel document tekent, maar ook als je je gedraagt ‘als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam’. En dat gebeurt doordat je ‘goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart (tb: verpand, verhypothekeert) of op andere wijze aan het verhaal van schuldeiser onttrekt’.

Dat zuiver aanvaarden doe je dus misschien wel per ongeluk, in de hectische tijd direct na het overlijden. Bijvoorbeeld in de situatie van een bekend arrest waar de erfgenamen het bankpasje van hun overleden vader gebruikten voor het betalen van het restaurant waar ze na het overlijden aten.

Let op: het kan ook jou overkomen!

Het kan jou dus ook overkomen! Als je vader of moeder pas overleden is, is nadenken over zijn/haar eventuele schulden waarschijnlijk niet het eerste waar je mee bezig bent. Maar als je, al dan niet bewust, zuiver aanvaard, erf je alle bezittingen én alle schulden. Ook als er meer schulden dan bezittingen zijn. In principe kan je dan niet meer kiezen voor beneficiair aanvaarden.

De tip is dus: breng eerst de (bezittingen en) schulden in kaart en maak een weloverwogen keuze voor beneficiair aanvaarden of niet. Want op een later moment kiezen voor beneficiair aanvaarden kan alleen in uitzonderingsgevallen.

En neem tot je die keuze hebt gemaakt geen waardevolle spullen mee naar huis, verkoop geen spullen, betaal geen rekeningen.

Verder lezen kan hier!

Wil je meer weten?
Bel mij op 050 3131757
Nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief