De dividendbelasting blijft, wat zijn de gevolgen voor ondernemers?

Na veel Haags gesteggel is besloten de plannen van Prinsjesdag aan te passen: de dividendbelasting wordt toch niet afgeschaft. Voor inwoners van Nederland is dividendbelasting niet zo interessant: het is een voorheffing die je weer verrekent met de te betalen inkomstenbelasting. Maar (vpb-)ondernemers merken wel iets van deze wijziging! Lees meer>

Door de afschaffing niet door te laten gaan, komt geld vrij. Het geld wordt, als het huidige wetsvoorstel wet wordt, besteed in de B.V.-sfeer. Hierna bespreek ik wat jij hiervan kunt merken.

Tarief vennootschapsbelasting

Het vennootschapsbelastingtarief is nu 20% (mkb-tarief) en 25% (normale tarief). Het mkb-tarief zou stapsgewijs omlaag naar 16% in 2021. Door het niet-afschaffen van de dividendbelasting gaat het nu stapsgewijs omlaag naar 15% in 2021. Het normale vpb-tarief zou met ingang van 2019 stapsgewijs worden verlaagd, maar dat gebeurt nu voor het eerst in 2020. Uiteindelijk gaat het normale tarief naar 20,5% in 2021.

Rekening-courantmaatregel

In de wetsvoorstellen van Prinsjesdag stond het niet, maar wel in een brief van de minister aan de Tweede Kamer: als je meer dan € 500.000 van je B.V. leent, dan wordt het meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang aangemerkt.

Deze zogenaamde rekening-courantmaatregel was nog niet eens in een wetsvoorstel opgenomen, maar wordt nu al weer verzacht: in plaats van alleen bestaande eigenwoningschulden worden alle, dus zowel bestaande als ook nieuwe, eigenwoningschulden uitgezonderd van de afbouwverplichting van rekening-couranten en andere leningen.

Beperking afschrijving

Op dit moment geldt een beperking bij het afschrijven op vastgoed. Vastgoed in eigen gebruik mag je afschrijven tot op 50% van de WOZ-waarde, overig vastgoed tot op 100% van de WOZ-waarde.

Met ingang van 2019 zou de afschrijving op vastgoed in de B.V. altijd slechts tot 100% van de WOZ-waarde mogelijk zijn. Deze Prinsjesdag-wijziging krijgt nu een overgangsregeling. Als een gebouw vóór 1 januari 2019 in gebruik is genomen en er nog geen drie jaar op is afgeschreven, mag worden afgeschreven tot het pand drie jaar in gebruik is, de 100%-WOZ-waarde geldt dus niet als ondergrens.

Beperking verliesverrekening

In de Prinsjesdag-plannen voor 2019 was ook het beperken van verliesverrekening opgenomen. Deze plannen zijn niet gewijzigd door het afschaffen van de dividendbelasting. Voor de volledigheid neem ik dit voorstel toch op.

Verliesverrekening in de B.V. wordt vanaf 2019 beperkt: verliezen kunnen worden verrekend met winst van het voorafgaande jaar en de zes volgende jaren. Tot nu toe kan negen jaar vooruit worden verrekend.

Geen globaal evenwicht, dus eerder de B.V. in

Het tarief in box 2 (aanmerkelijk belangtarief) gaat stapsgewijs omhoog van 25% nu en in 2019 naar 26,9% in 2021. Dit Prinsjesdag-voorstel wordt niet verder aangepast.

Mooi, zou je denken. Maar er is wel iets geks aan de hand. Want we kennen in Nederland het zogenaamd globaal evenwicht: het maakt voor de te betalen belasting niet veel uit of je als ib-ondernemer onderneemt of als dga. Nu het vennootschapsbelastingtarief verder omlaag gaat en het aanmerkelijk belang-tarief niet verder omhoog, wordt ondernemen in de vpb dus voordeliger! Volgens de nu voorgestelde tarieven gaat het om een verschil van 6%.

De Raad van State adviseerde de regering om óf het aanmerkelijk belang-tarief te verhogen óf uit te leggen waarom ze dat niet doet. Het kabinet heeft inmiddels gezegd dat ze dit bewust doet om ondernemers tegemoet te komen. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen. Wat zal de Eerste Kamer hier van vinden?

Wil je meer weten?
Bel mij op 050 3131757
Nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief