Dividend: het beste direct na het opmaken van de jaarrekening

Algemeen bekend is dat je een aandeelhoudersbesluit moet nemen om dividend uit te kunnen keren, dat je van dat besluit notulen moet maken en dat je aangifte dividendbelasting moet doen. Ook weet iedereen dat de algemene reserve groot genoeg moet zijn: de balanstest. Maar er is meer.

 

Voor dividenduitkeringen is sinds de invoering van de flex-B.V.-wetgeving goedkeuring van jou als bestuurder vereist. Daarvoor moet je naast de balanstest ook een uitkeringstest doen. Bij de uitkeringstest beoordeel je of de B.V. na uitkering van het dividend haar opeisbare schulden kan blijven betalen. Je moet daarbij in principe één jaar vooruitkijken.

Als later blijkt dat de B.V. haar schulden niet kan betalen, en de bestuurder dat wist of behoorde te weten toen het dividend werd uitgekeerd, kan de bestuurder van de B.V. aansprakelijk worden gesteld voor de tekorten. Dat kan dus meer zijn dan de dividenduitkering. Ook de aandeelhouder kan aansprakelijk worden gesteld, maar alleen voor het bedrag van de dividenduitkering.

Overigens geldt de uitkeringstest niet alleen bij dividenduitkeringen, maar ook bij terugbetaling van kapitaal of inkoop van eigen aandelen.

 

Grote vraag is natuurlijk hoe je de uitkeringtest precies moet doen. Dat is helaas niet zo duidelijk. Maar het is verstandig altijd een schriftelijke onderbouwing op te stellen.

Je kunt met een begroting of prognose laten zien dat je de komende periode al je kosten en je aflossingsverplichtingen kunt betalen. Als je van plan bent te gaan investeren laat je ook zien dat je voldoende middelen hebt om hiervoor te betalen. Zo kan je bij een eventuele aansprakelijkstelling laten zien dat je de test degelijk hebt uitgevoerd.

Het maken van een onderbouwing gaat gemakkelijker als je actuele cijfers hebt. Dus als je dividend wilt uitkeren, doe dat dan als de jaarrekening van je B.V. net is gemaakt.

 

Tot slot: heb je pensioen in eigen beheer opgebouwd? Let dan op de zogenaamde dividendklem. De Belastingdienst vindt dat je pensioenverplichtingen op commerciële basis moet waarderen als je de balanstest doet. Bij een commerciële waardering ontstaat er snel(ler) negatief vermogen. En als er sprake is van negatief vermogen vindt de Belastingdienst dat je beschikt over het pensioen, met een grote aanslag loonbelasting/inkomstenbelasting tot gevolg. Let dus op met dividenduitkeringen als je pensioen in eigen beheer hebt!

Wat doe jij met je pensioen in eigen beheer?

Bouw jij pensioen op in je eigen B.V., of heb je dat een tijdje gedaan? Dan heb je vast gelezen over plannen om pensioen in eigen beheer te schaffen. De wetgeving over de afschaffing is in december 2016 uitgesteld, maar tenslotte 8 maart 2017 toch aangenomen. Wil je weten wat de gevolgen zijn voor jou? Lees dan verder. Deze informatie is ook interessant als je getrouwd bent (geweest) met iemand die in een eigen B.V. pensioen opbouwt(de).

Opbouw van pensioen in eigen beheer is vanaf 1 april 2017 niet meer mogelijk. Jij als directeur-grootaandeelhouder (verder: dga) kan op vier manieren omgaan met het opgebouwde pensioen:

1 – Afkopen tegen fiscale waarde

Bij deze optie wordt de pensioenaanspraak eerst afgestempeld tot het bedrag van de fiscale voorziening. Dit gebeurt zonder heffing van loonbelasting, revisierente en vennootschapsbelasting.

Het resterende pensioen, de fiscale waarde, koop je af. Je betaalt er loonheffing over en krijgt daarbij korting: in 2017 34,5%, in 2018 25% en in 2019 19,5%. Na 2019 kan je niet meer voor deze optie kiezen.

Feitelijk worden je pensioenaanspraken (en ook die van je partner) omgezet in een vordering van jou op de B.V. Je hebt daarom schriftelijke toestemming van je partner nodig voor je tot afkoop kunt besluiten. Partners hebben hierin verschillende belangen!

2 – Omzetten in een oudedagsverplichting

Ook bij deze optie vindt eerst onbelaste reductie naar fiscale waarde plaats. Bij het bedrag dat overblijft komt een jaarlijkse oprenting. Het potje dat zo ontstaat wordt in 20 jaar uitgekeerd. Bij uitkering betaal je belasting. Het spaarbedrag kan ook worden gebruikt om elders een lijfrente te kopen.

De rechten op oudedags- en nabestaandenpensioen verdwijnen, er komt een verplichte uitkering van 20 jaar voor in de plaats. Bij overlijden gaan de resterende termijnen van die oudedagsverplichting over naar je erfgenamen. Er verandert veel, ook voor je partner. Wel logisch dus, dat je ook voor deze optie de schriftelijke toestemming van je partner nodig hebt.

Je hebt tot en met 2019 de tijd om de omzetting in een oudedagsverplichting te regelen. Deze optie zal naar verwachting door veel dga’s gekozen worden omdat er bij de omzetting geen belasting hoeft te worden betaald.

3 – Omzetten in een oudedagsverplichting en vervolgens in 2017, 2018 of 2019 toch afkopen

Een mooie optie als je onverwacht toch over voldoende liquiditeiten beschikt om de loonheffing over de afkoopsom te betalen.

4 – Niets doen

Je houdt recht op hetzelfde pensioen als je voor 1 april 2017 had. Het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde van de voorziening in de B.V. blijft bestaan, dus ook de problemen bij dividenduitkeringen (dividendklem).

Actie nodig voor 1 juli 2017

Je hebt tot en met 2019 de tijd om te kiezen, maar als je snel bent kan je belasting besparen. Dat komt doordat de reductie bij afkoop elk jaar lager wordt. Maar er is meer: ook al bouw je na 1 april 2017 geen pensioen meer op, het pensioen rent wel op, waardoor je bij een late afkoop meer belasting moet betalen dan wanneer je snel bent. Neem je partner daarom direct mee in het besluitvormingsproces!

Wat je ook kiest, je moet sowieso voor 1 juli 2017 regelen dat je pensioen premievrij wordt gemaakt. Het stoppen van de pensioenopbouw moet worden afgesproken in de aandeelhoudersvergadering en worden vastgelegd in je pensioenbrief. Pas op: als je dit niet (goed) regelt wordt de hele pensioenaanspraak ineens belast.

Als je een extern (deel van je) pensioen naar je B.V. wilt laten overdragen moet je dit ook voor 1 juli 2017 in gang zetten.

Schenking? Aangifte!

Van een schenking van maximaal €5.320 (vrijstelling ouders/kinderen 2017) en van een schenking van maximaal €2.129 (vrijstelling algemeen 2017) hoef je geen aangifte te doen. Als de schenking belast is of als je een beroep wilt doen op bijvoorbeeld de eenmalig verhoogde vrijstelling moet je wél tijdig aangifte doen.

Als je een aangiftebiljet schenkbelasting krijgt, moet die voor 1 maart bij de Belastingdienst binnen zijn. Als je geen aangiftebiljet hebt gekregen moet je voor 15 maart een biljet aanvragen. Je kunt ‘m overigens ook downloaden van de site van de Belastingdienst.

Over de eenmalig verhoogde vrijstelling: op dit moment kunnen ouders aan hun kinderen tussen 18 en 40 jaar €25.526 belastingvrij schenken. Dit bedrag wordt verhoogd tot €53.176 als het meerdere wordt besteed aan een dure studie, en tot €100.000 als het geld wordt besteed aan een eigen woning. Deze vrijstelling van €100.000 geldt ook tussen anderen dan ouders en kinderen, maar de leeftijdsgrens van 40 jaar geldt wel voor iedereen.

Starter én arbeidsongeschikt?

Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt en nog geen vijf jaar geleden met je bedrijf gestart? Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid levert in het eerste ziektejaar een aftrekpost van € 12.000 op!

Deze speciale zelfstandigenaftrek is bedoeld om gedeeltelijk arbeidsongeschikte mensen een duwtje te geven richting ondernemerschap, maar werkt ook als je bent gestart en daarna ziek wordt.

Belangrijk is dat je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt ontvangen én kunt aantonen dat je minimaal 800 uur hebt gewerkt. Er zijn niet veel mensen die van deze aftrek weten, dus als je iemand kent die aan de voorwaarden lijkt te voldoen, zeg het voort!

Kleine ondernemer? Kies voor jaaraangifte btw

Is jouw onderneming een nevenactiviteit? Vind je het lastig om elk kwartaal btw-aangifte te doen? Dat hoeft ook niet!

Als je jaarlijks minder dan €1.883 btw afdraagt, kom je in aanmerking voor een jaaraangifte btw. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een kort briefje sturen naar de Belastingdienst. Zet je naam, adres en btw-nummer in de brief en vraag om een jaaraangifte.

En doe het direct, want dan kan het volgend jaar al in gaan! (Je moet natuurlijk wel doorgaan met het bijhouden en bewaren van je administratie.)

Blog: Vof voor altijd?

Werk jij samen met je compagnon in een vof, coöperatie of in B.V.’s? Veel samenwerkingscontracten worden gesloten ‘voor onbepaalde tijd’. Maar je gaat er natuurlijk niet eeuwig mee door. Hoe lang wil jij door? En weet jij wat je compagnon wil?

Kan jij je compagnon uitkopen als hij eerder wil stoppen dan jij? Wat kan je doen als je compagnon er niet over peinst te stoppen terwijl jij vindt dat hij alle vernieuwing tegenhoudt?

Voor onbepaalde tijd

Als je een overeenkomst voor onbepaalde tijd hebt, moet je opzeggen als je wilt stoppen. Vaak geldt een opzegtermijn van een half jaar. Best lang voor degene die heeft besloten te stoppen, maar natuurlijk veel te kort voor degene die er vanuit gaat dat de samenwerking gewoon jaar doorloopt en zich dus niet heeft voorbereid op een uitkoop en het overnemen van allerlei taken.

Als je niet verder wilt met je compagnon kan je die compagnon niet zomaar opzeggen. Als jij niet verder wilt, moet je in de regel zélf opzeggen. En dat betekent waarschijnlijk dat je moet stoppen met het bedrijf. En of dát nou de bedoeling is?

Wat staat er in jullie vof-contract?

Het is dus belangrijk om vooruit te kijken. Kijk daarom wat er in jullie vof-contract staat:

  • Is het een contact voor onbepaalde tijd? Of loopt ‘ie door tot een bepaalde datum, misschien tot AOW-datum of een datum die daarmee verband houdt?
  • Is er een bepaling opgenomen voor het geval iemand niet meer goed functioneert, zoals opzegging na een bepaalde periode van arbeidsongeschiktheid?
  • Wie mag na een opzegging verder met de onderneming? Wat houdt dat voortzetten in? Dat de voortzetter het aandeel in de vof van de ander mag overnemen? En ook het bedrijfspand dat de ander alleen in gebruik en genot had ingebracht?
  • Hoe wordt de overnamesom bepaald? En hoe groot zal die overnamesom ongeveer zijn? Is dat te financieren? Is afgesproken dat de voortzetter in termijnen mag betalen aan de uittreder? En wat zijn dan precies de condities?

Het is slim regelmatig te beoordelen of het contract nog aansluit bij jullie wensen. Immers, plannen veranderen en je kunt je overeenkomst aanpassen als jullie daar allebei voor kiezen. Wacht niet met aanpassen, want je weet niet of de overeenstemming blijvend is!

Foto-blog-3

Lijnen uitzetten

Als jullie plannen duidelijk zijn, kan je ook op andere fronten duidelijke lijnen uitzetten: wat minder geld uit de zaak halen en de toekomstige uittreder wat meer laten opnemen. Een traject starten voor die ene werknemer die excelleert. Of een nieuwe werknemer aannemen die potentie heeft compagnon te worden. En als je meerdere nieuwe werknemers nodig hebt die zich ‘warm draaien’ als toekomstig ondernemer, dan doe je allebei. Zo houdt je onderneming z’n waarde!

Reageren?

Twijfel je of je contract regelt wat jij nodig hebt? Wil je je contract laten aanpassen? Misschien levert een gesprek al heel veel op!

Bel en stel je vraag! Of klik hier, dan bel ik jou.

Machtiging laat je onderneming doordraaien!

Je hoort het af en toe: een drukke ondernemer rijdt tegen een boom, iemand krijgt een ernstig skiongeluk. Als dat jou zou overkomen, kan je onderneming dan doordraaien? Of worden rekeningen en personeel dan niet meer betaald, kunnen er geen beslissingen meer worden genomen en weet niemand de wachtwoorden te vinden? Zo kan een winstgevende onderneming snel kapot gaan en verdwijnt vaak ook de oudedagsvoorziening voor de familie…

Eigenlijk is het helemaal niet zo ingewikkeld: Benoem een directeur ‘bij voorbaat’ of geef een volmacht en instructies aan iemand die je beslissingen over jouw onderneming toevertrouwt. En als je dan ook nog een overzicht maakt met wachtwoorden en andere belangrijke informatie kan je onderneming ook zonder jou dóór.

Je kunt dit zelf regelen. Als je zeker wilt weten dat je volmachten goed geformuleerd zijn en werken als het nodig is, is het aan te bevelen notariële volmachten te laten maken. Je kunt bij de notaris ook een levenstestament op laten maken. Een levenstestament is eigenlijk een uitgebreide volmacht, uitgebreid omdat ook de instructies aan de gevolmachtigden en andere wensen (bijvoorbeeld medische verzorging, verzorging van kinderen, wensen ten aanzien van begrafenis of crematie) hierin worden opgenomen. De informatie uit het levenstestament is altijd te vinden via het Centraal Levenstestamenten Register.

Op notaris.nl lees je meer over volmachten en levenstestamenten en over de (privé)zaken die je daarmee kunt regelen.