Blog: ondernemer én in loondienst?

Ben jij ondernemer én in loondienst? Dat komt steeds vaker voor. Door alle ophef over de DBA willen sommige opdrachtgevers perse geen opdracht maar een arbeidsovereenkomst. Toch hoeft dat niet te betekenen dat je dit loon ook als loon in je aangifte inkomstenbelasting moet verantwoorden. Soms kan het ook als winst worden aangemerkt. Dan kunnen de uren voor zo’n klus gewoon meetellen voor de zelfstandigenaftrek en krijg je ook mkb-winstvrijstelling. Hoe dit zit?

Herkwalificeren

In de jaren zestig was er een ‘horlogejuwelier’ die ook de torenklok in zijn stad onderhield. Hij werd door de gemeenteraad benoemd tot ‘klokkenist’ in vaste dienst en kreeg salaris. In de procedure die hierover gevoerd werd, werd duidelijk dat het salaris onderdeel uitmaakte van zijn winst. In dit standaardarrest, het klokkenistenarrest, werd duidelijk dat de inkomstenbelasting een eigen beoordelingskader kent waardoor het mogelijk is loon te herkwalificeren tot winst.

Iets soortgelijks speelde bij de tekstschrijver die mij een tijdje geleden om advies vroeg. Ze schrijft teksten voor websites, folders, advertenties en dergelijke. Eén van haar opdrachtgevers, een zorginstelling, wil dat ze voor hen de website bijhoudt, vier uur per week, in loondienst.

Voor de zorginstelling doet ze dus hetzelfde werk als voor andere klanten. Ze werkt geheel zelfstandig en heeft geen vaste werkplek bij de zorginstelling, maar werkt het grootste deel van de tijd thuis, op haar eigen pc en met haar eigen programmatuur. De werkzaamheden voor de zorginstelling beslaan slechts een klein deel van haar tijd.

Ik kwam tot de conclusie dat het loon voor het werk bij de zorginstelling als winst uit onderneming zou moeten worden aangemerkt. Daardoor tellen de uren mee voor het urencriterium en dat betekende dat ze ineens wél zelfstandigenaftrek kan claimen. Ook krijgt ze over het loon mkb-winstvrijstelling (14% aftrek op de winst). Alle kosten, ook die zij speciaal maakt voor het werk dat zij in loondienst doet, kunnen worden afgetrokken. Al met al is zo het werken voor de zorginstelling een stuk rendabeler!

Reageren?

Ben je ondernemer en werk je ook in loondienst? Heb je hierover vragen of wil je advies?
Bel en stel jouw vraag! Of klik hier, dan bel ik jou.

Oudedagsreserve: doe er wat mee!

Heb jij een oudedagsreserve (voorheen FOR)? Wat ga je er mee doen? Ik heb meerdere keren gezien dat die reserve voor grote problemen zorgde bij staking van de onderneming. Want de naam suggereert dat je een pensioen hebt, terwijl je juist moet betalen over de oudedagsreserve. Maar je kunt er ook mooie dingen mee doen.

Oudedagsreserve

Oudedagsreserve (heette voorheen FOR, omdat dat makkelijker leest houd ik die term erin) klinkt als pensioen, maar is het niet. Het is een aftrekpost van 9,8% van je winst en maximaal € 8.946 per jaar. Je kunt elk jaar opnieuw kiezen: het hele bedrag aftrekken of niets. Bij staking is het de bedoeling dat je een bedrag gelijk aan de oudedagsreserve afstort voor een pensioen. Maar als je dat niet wilt of niet kunt, moet je over de FOR progressief inkomstenbelasting en premie zorgverzekeringswet betalen.

Mooi is natuurlijk dat je met de FOR belasting kunt uitstellen. Afhankelijk van de hoogte van je winst en je marginale tarief gaat het om maximaal € 4.000 per jaar.

Afrekenen of lijfrentepremie storten

Als je je onderneming staakt moet je kiezen: de FOR afrekenen of voor hetzelfde bedrag als de FOR lijfrente- of bankspaarpremie (verder: lijfrentepremie) afstorten. Als je afstort betaal je de belasting als je lijfrente-uitkeringen ontvangt. Voordeel is dat je dan waarschijnlijk afrekent tegen een lager (bejaarden)tarief én dat het geld in de tussentijd niet in (de dure) box 3 zit. Maar dan moet je bij staking van je onderneming natuurlijk wel genoeg contanten hebben.

Er gelden ook wat kleinere regeltjes. Je moet meer dan 1.225 uur aan je onderneming besteden. Als je AOW ontvangt, mag je niet doteren. Als je ook pensioenpremie betaalt, vermindert die de aftrekpost. Ook mag je oudedagsreserve niet groter worden dan je ondernemingsvermogen.

Tot zover het redelijk bekende verhaal. Niet zo bekend is dat je FOR een mooi middel is om, terwijl je ondernemer bent, pensioen op te bouwen.

Pensioenopbouw door lijfrentepremie

Als je als ondernemer fiscaal aantrekkelijk pensioen wilt opbouwen doe je dat door lijfrente- of bankspaarpremie te storten. Lastig daarbij is dat het maximum van de aftrek in 2017 afhankelijk is van je inkomen in 2016. En dat je het hoogste rendement op je lijfrentepremie hebt als je aftrekt in een jaar waarin je een hoog inkomen hebt. Als je winst schommelt is je rendement dus niet optimaal. Nog ongunstiger is het als je bij schommelende winsten een lijfrentepolis hebt waarbij je een vaste premie moet betalen, want dan kan je soms niet de hele premie aftrekken.

Pensioenopbouw door FOR en lijfrentepremie

Als je bij het pensioensparen echter gebruik maakt van de FOR kan die problemen omzeilen. Dit werkt zo. Je trekt FOR af als je bij het opstellen van je aangifte ziet dat je inkomen hoog is. Vervolgens betaal je op een door jou te kiezen moment lijfrentepremie. In het jaar dat je lijfrentepremie stort, laat je ook de FOR weer vrijvallen in je aangifte. Ofwel: bij schommelende inkomens werkt de aftrek via de FOR mooier. Fijn van het werken via de FOR is verder dat de betaaldatum van de premie niet meer zo belangrijk is.

Maar je moet de lijfrentepremies natuurlijk wel betalen! Want anders staat de FOR er bij staking van je onderneming nog. En dan moet je opletten dat je binnen zes maanden na het kalenderjaar van staking de premie hebt betaald.

Ook kan je, als je wel aan de FOR doteert, maar niet regelmatig lijfrentepremie betaalt te maken met het tussentijds afrekenen van de FOR, namelijk als je ondernemingsvermogen op enig moment kleiner is dan je FOR. Je moet dan afrekenen als je je onderneming (gedeeltelijk) staakt, als je AOW krijgt of als je twee jaar niet aan het urencriterium voldoet. Het is dus opletten als je oudedagsreserve in verhouding tot je ondernemingsvermogen hoog is.

Dividend: het beste direct na het opmaken van de jaarrekening

Algemeen bekend is dat je een aandeelhoudersbesluit moet nemen om dividend uit te kunnen keren, dat je van dat besluit notulen moet maken en dat je aangifte dividendbelasting moet doen. Ook weet iedereen dat de algemene reserve groot genoeg moet zijn: de balanstest. Maar er is meer.

 

Voor dividenduitkeringen is sinds de invoering van de flex-B.V.-wetgeving goedkeuring van jou als bestuurder vereist. Daarvoor moet je naast de balanstest ook een uitkeringstest doen. Bij de uitkeringstest beoordeel je of de B.V. na uitkering van het dividend haar opeisbare schulden kan blijven betalen. Je moet daarbij in principe één jaar vooruitkijken.

Als later blijkt dat de B.V. haar schulden niet kan betalen, en de bestuurder dat wist of behoorde te weten toen het dividend werd uitgekeerd, kan de bestuurder van de B.V. aansprakelijk worden gesteld voor de tekorten. Dat kan dus meer zijn dan de dividenduitkering. Ook de aandeelhouder kan aansprakelijk worden gesteld, maar alleen voor het bedrag van de dividenduitkering.

Overigens geldt de uitkeringstest niet alleen bij dividenduitkeringen, maar ook bij terugbetaling van kapitaal of inkoop van eigen aandelen.

 

Grote vraag is natuurlijk hoe je de uitkeringtest precies moet doen. Dat is helaas niet zo duidelijk. Maar het is verstandig altijd een schriftelijke onderbouwing op te stellen.

Je kunt met een begroting of prognose laten zien dat je de komende periode al je kosten en je aflossingsverplichtingen kunt betalen. Als je van plan bent te gaan investeren laat je ook zien dat je voldoende middelen hebt om hiervoor te betalen. Zo kan je bij een eventuele aansprakelijkstelling laten zien dat je de test degelijk hebt uitgevoerd.

Het maken van een onderbouwing gaat gemakkelijker als je actuele cijfers hebt. Dus als je dividend wilt uitkeren, doe dat dan als de jaarrekening van je B.V. net is gemaakt.

 

Tot slot: heb je pensioen in eigen beheer opgebouwd? Let dan op de zogenaamde dividendklem. De Belastingdienst vindt dat je pensioenverplichtingen op commerciële basis moet waarderen als je de balanstest doet. Bij een commerciële waardering ontstaat er snel(ler) negatief vermogen. En als er sprake is van negatief vermogen vindt de Belastingdienst dat je beschikt over het pensioen, met een grote aanslag loonbelasting/inkomstenbelasting tot gevolg. Let dus op met dividenduitkeringen als je pensioen in eigen beheer hebt!

Starter én arbeidsongeschikt?

Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt en nog geen vijf jaar geleden met je bedrijf gestart? Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid levert in het eerste ziektejaar een aftrekpost van € 12.000 op!

Deze speciale zelfstandigenaftrek is bedoeld om gedeeltelijk arbeidsongeschikte mensen een duwtje te geven richting ondernemerschap, maar werkt ook als je bent gestart en daarna ziek wordt.

Belangrijk is dat je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt ontvangen én kunt aantonen dat je minimaal 800 uur hebt gewerkt. Er zijn niet veel mensen die van deze aftrek weten, dus als je iemand kent die aan de voorwaarden lijkt te voldoen, zeg het voort!

Blog: Vof voor altijd?

Werk jij samen met je compagnon in een vof, coöperatie of in B.V.’s? Veel samenwerkingscontracten worden gesloten ‘voor onbepaalde tijd’. Maar je gaat er natuurlijk niet eeuwig mee door. Hoe lang wil jij door? En weet jij wat je compagnon wil?

Kan jij je compagnon uitkopen als hij eerder wil stoppen dan jij? Wat kan je doen als je compagnon er niet over peinst te stoppen terwijl jij vindt dat hij alle vernieuwing tegenhoudt?

Voor onbepaalde tijd

Als je een overeenkomst voor onbepaalde tijd hebt, moet je opzeggen als je wilt stoppen. Vaak geldt een opzegtermijn van een half jaar. Best lang voor degene die heeft besloten te stoppen, maar natuurlijk veel te kort voor degene die er vanuit gaat dat de samenwerking gewoon jaar doorloopt en zich dus niet heeft voorbereid op een uitkoop en het overnemen van allerlei taken.

Als je niet verder wilt met je compagnon kan je die compagnon niet zomaar opzeggen. Als jij niet verder wilt, moet je in de regel zélf opzeggen. En dat betekent waarschijnlijk dat je moet stoppen met het bedrijf. En of dát nou de bedoeling is?

Wat staat er in jullie vof-contract?

Het is dus belangrijk om vooruit te kijken. Kijk daarom wat er in jullie vof-contract staat:

  • Is het een contact voor onbepaalde tijd? Of loopt ‘ie door tot een bepaalde datum, misschien tot AOW-datum of een datum die daarmee verband houdt?
  • Is er een bepaling opgenomen voor het geval iemand niet meer goed functioneert, zoals opzegging na een bepaalde periode van arbeidsongeschiktheid?
  • Wie mag na een opzegging verder met de onderneming? Wat houdt dat voortzetten in? Dat de voortzetter het aandeel in de vof van de ander mag overnemen? En ook het bedrijfspand dat de ander alleen in gebruik en genot had ingebracht?
  • Hoe wordt de overnamesom bepaald? En hoe groot zal die overnamesom ongeveer zijn? Is dat te financieren? Is afgesproken dat de voortzetter in termijnen mag betalen aan de uittreder? En wat zijn dan precies de condities?

Het is slim regelmatig te beoordelen of het contract nog aansluit bij jullie wensen. Immers, plannen veranderen en je kunt je overeenkomst aanpassen als jullie daar allebei voor kiezen. Wacht niet met aanpassen, want je weet niet of de overeenstemming blijvend is!

Lijnen uitzetten

Als jullie plannen duidelijk zijn, kan je ook op andere fronten duidelijke lijnen uitzetten: wat minder geld uit de zaak halen en de toekomstige uittreder wat meer laten opnemen. Een traject starten voor die ene werknemer die excelleert. Of een nieuwe werknemer aannemen die potentie heeft compagnon te worden. En als je meerdere nieuwe werknemers nodig hebt die zich ‘warm draaien’ als toekomstig ondernemer, dan doe je allebei. Zo houdt je onderneming z’n waarde!

Reageren?

Twijfel je of je contract regelt wat jij nodig hebt? Wil je je contract laten aanpassen? Misschien levert een gesprek al heel veel op!

Bel en stel je vraag! Of klik hier, dan bel ik jou.

Machtiging laat je onderneming doordraaien!

Je hoort het af en toe: een drukke ondernemer rijdt tegen een boom, iemand krijgt een ernstig skiongeluk. Als dat jou zou overkomen, kan je onderneming dan doordraaien? Of worden rekeningen en personeel dan niet meer betaald, kunnen er geen beslissingen meer worden genomen en weet niemand de wachtwoorden te vinden? Zo kan een winstgevende onderneming snel kapot gaan en verdwijnt vaak ook de oudedagsvoorziening voor de familie…

Eigenlijk is het helemaal niet zo ingewikkeld: Benoem een directeur ‘bij voorbaat’ of geef een volmacht en instructies aan iemand die je beslissingen over jouw onderneming toevertrouwt. En als je dan ook nog een overzicht maakt met wachtwoorden en andere belangrijke informatie kan je onderneming ook zonder jou dóór.

Je kunt dit zelf regelen. Als je zeker wilt weten dat je volmachten goed geformuleerd zijn en werken als het nodig is, is het aan te bevelen notariële volmachten te laten maken. Je kunt bij de notaris ook een levenstestament op laten maken. Een levenstestament is eigenlijk een uitgebreide volmacht, uitgebreid omdat ook de instructies aan de gevolmachtigden en andere wensen (bijvoorbeeld medische verzorging, verzorging van kinderen, wensen ten aanzien van begrafenis of crematie) hierin worden opgenomen. De informatie uit het levenstestament is altijd te vinden via het Centraal Levenstestamenten Register.

Op notaris.nl lees je meer over volmachten en levenstestamenten en over de (privé)zaken die je daarmee kunt regelen.