Onderneem actie voor 1 oktober als je je rechtsvorm wilt wijzigen

Als je er over denkt de B.V. in te gaan, laat dan vóór 1 oktober een intentieverklaring (ook wel: voorovereenkomst) opstellen, dan geef je jezelf ruimte om later definitieve keuzes te maken. Lees meer>

Ga je samenwerken in de vorm van een vennootschap onder firma (vof), maatschap of commanditaire vennootschap? Rond de besprekingen hierover af en onderteken je contract vóór 1 oktober a.s. Alleen dan kan de samenwerking ingaan op 1 januari 2018. Lees meer>

Onderneem jij in de B.V.? Is dat nog steeds aantrekkelijk? Er zijn veel ondernemers die beter af zijn in de eenmanszaak of vof. Geldt dat misschien ook voor jou? Kijk dan zo snel mogelijk hoe je de terugkeer naar eenmanszaak of vof het beste kan regelen. Lees meer>

Doe je niets met je B.V.? Ook voor lege B.V.’s moet elk jaar een jaarrekening en een vpb-aangifte worden gemaakt. Toch wel jammer van het werk en de kosten. Als je de ontbinding nu start, is de B.V. voor 1 januari 2019 geliquideerd en is geen jaarrekening 2019 nodig.

Blog: Voorkom een belastingaanslag bij de start van je vof

Ga je samenwerken met een collega? Niet alleen af en toe eens overleggen, maar onder één naam verder met jouw onderneming of de ondernemingen van jullie beiden? Let dan op als je spullen hebt die niet op de balans staan, bijvoorbeeld een product dat je zelf hebt ontwikkeld. En ook als je een pand of een ander bedrijfsmiddel hebt dat in waarde is gestegen en/of flink is afgeschreven. Want als je voor de waarde die niet op de balans staat niets regelt, krijg je bij de start van jullie samenwerking een forse belastingaanslag!

Hebben jullie alles geregeld?

Als je elkaar al lang kent, is er vertrouwen. Een vof-contract opstellen lijkt dan niet zo nodig en een schriftelijke overeenkomst is ook niet verplicht. Maar je moet natuurlijk wel afspraken maken. Belangrijke onderwerpen zijn:

 • Inbreng: wie brengt welke spullen in de vof en hoeveel uren gaan jullie in de zaak stoppen? Blijven de spullen eigendom van de inbrenger of komen ze op de balans van de vof? Wat is de waarde van die spullen?
 • Winstverdeling: verdeel je de winst fiftyfifty? Of is dat niet rechtvaardig, breng jij (veel) meer waarde of tijd in dan je compagnon en krijg je daar een aparte beloning voor?
 • Einde: wanneer eindigt de vof en wie mag dan verder met de onderneming? Hoeveel betaalt de voortzetter dan aan de ander en kan hij in termijnen betalen? Geldt een non-concurrentiebeding?

Ook afspraken over de werkverdeling en financiën bij arbeidsongeschiktheid en over het oplossen van conflicten zijn belangrijk.

Fiscaal belangrijk: belasting betalen bij inbreng

Je weet natuurlijk pas achteraf welke afspraken voor jouw samenwerking het belangrijkst zijn. Maar de inbreng is meteen al bij het begin fiscaal superbelangrijk.

Dat komt omdat je, als je een door jezelf ontwikkeld product in de vof stopt, dat product eigenlijk aan de vof verkoopt. Dat betekent dat je, als het winstaandeel van je compagnon 50% is, over de helft van de waarde (min de boekwaarde, maar de boekwaarde van een zelf ontwikkeld product is nul) belasting moet betalen.

En als het gaat om een pand met een waarde van €250.000 en een boekwaarde van €150.000, dan gaat het om 50% van €100.000.

Foto-blog-18

Belasting betalen voorkomen

Je kunt belasting betalen voorkomen. Als je van datzelfde product of pand niet de eigendom inbrengt, maar alleen het genot, reken je niet af. Het betekent echter ook dat je moet bedenken op welke manier je beloond wordt voor deze inbreng.

Ook kan je er in dat geval voor kiezen het product wél in te brengen, maar de huidige waarde ‘voor te behouden’. Dat betekent dat bij verkoop de eerste €100.000 voor jou is. De rest van de waardeontwikkeling komt voor rekening van de vof. Een waardedaling is voor jouw rekening. In dit geval lijkt het logisch om een rentevergoeding voor de voorbehouden €100.000 te krijgen.

Bij de keuze van de manier van inbrengen houd je verder ook rekening houden met btw (is de verhuur belast of niet?) en overdrachtsbelasting: voldoe je aan de voorwaarden voor de vrijstelling of betaal je 6% overdrachtsbelasting?

Maar wat als er je nog niet helemaal uitkomt?

Ben je al een tijdje bezig om afspraken te maken over samenwerken? Werk je misschien al onder één naam? Zet je afspraken dan nú op papier. Alleen als je dat voor 1 oktober 2018 doet kan je samenwerking fiscaal al op 1 januari 2018 zijn ingegaan. En dat is heel handig als je als een onderneming hebt en het opstellen van een extra balans (dus extra kosten) wilt voorkomen. Of als je al wel afspraken hebt gemaakt maar dat moeilijk kunt aantonen omdat je nog geen nieuw btw- of loonbelastingnummer hebt aangevraagd.

Reageren?

Zijn er punten waar jullie maar steeds niet uit komen? Ik heb vaak praktische oplossingen waardoor je het proces kunt versnellen.

Bel en stel je vraag! Of klik hier, dan bel ik jou.

De B.V. in?

Denk je over de B.V.? Vroeger werd er altijd gesproken over een ‘omslagpunt’, bij € 80.000 moest je de B.V. in. Zo’n algemeen geldend omslagpunt bestaat eigenlijk niet. Maar bij hoge winsten kan de B.V. wel voordeliger zijn dan de eenmanszaak of vof. Dit geldt als je jezelf een laag salaris kunt toekennen, en de winst lange tijd in de onderneming kunt laten zitten. Hoe zit dat?

Voordeel uitstel belastingheffing

Als je in de B.V. onderneemt krijg je salaris en dat wordt belast met inkomstenbelasting (2018 max 51,95%). Het deel van winst dat je in de B.V. kunt laten zitten wordt slechts belast met vennootschapsbelasting (2018: 20/25%). Pas als je het aan jezelf uitkeert als dividend wordt het belast met aanmerkelijk belangheffing (2018: 25%).

Als je jezelf niet veel salaris hoeft uit te keren omdat je salariswens niet zo hoog is én het gebruikelijk loon niet hoog is, kan je veel geld in je B.V. laten zitten en stel je dus veel aanmerkelijk belangheffing uit. Je kunt dan investeren met geld van de fiscus terwijl een bank je het geld misschien niet zou lenen!

Andere fiscale voordelen van de B.V.

De B.V. heeft ook allerlei andere voordelen. Beperking van aansprakelijkheidsrisico en de status die de B.V. oplevert zijn de bekendste, maar er is meer.

 • Innovatiebox toepassen kan tot nu toe alleen in de B.V.
 • Als je holding een werkmaatschappij verkoopt hoef je, als je de holdingstructuur tijdig tot stand hebt gebracht, geen vennootschapsbelasting te betalen en kan je de volledige verkoopprijs opnieuw investeren. Natuurlijk moet je, als je de winsten uiteindelijk aan jezelf uitkeert, wel aanmerkelijk belangheffing betalen.
 • Aan het eind van je ondernemerschap kan je voordeel behalen met de B.V. Je kunt afrekenen over stakingswinst uitstellen door je onderneming vóór de verkoop de B.V. in te brengen. Zo kan je je pand verhuren zonder dat je moet afrekenen over de meerwaarde in het pand. Als je je onderneming inclusief pand verkoopt, kan je vaak ook overdrachtsbelasting besparen.
 • Je kunt ook je eigenwoningfinanciering regelen via je B.V. Of beleggen in de B.V., scheelt box 3-heffing!

Leg je intentie nu vast

Als je denkt over de B.V. dan is 1 oktober 2018 een belangrijke datum. Omdat je, als je voor die datum een intentieverklaring tekent en goed laat vastleggen bij de Belastingdienst, de balans van 1 januari 2018 kunt gebruiken bij je ruisende of geruisloze inbreng. En je dus al wat eerder geniet van de voordelen die daarbij horen.

Zo heb je tijd om te kiezen

Overigens gaat het hier niet om een definitieve keuze voor de B.V. Je geeft met de intentieverklaring of voorovereenkomst aan dat je van plan bent om je rechtsvorm te wijzigen, maar het is ook mogelijk om van dat plan af te zien. Zo is er tijd om te rekenen en weloverwogen keuzes te maken.

 

Blog: De B.V. weg ermee!

Wil jij belasting besparen? En minder kosten in je onderneming? Wanneer je al een flink aantal jaren in de B.V. onderneemt lijkt de B.V. een vaststaand feit. Maar wat heb je eigenlijk aan die B.V.?

Waarom wél een B.V.?

Misschien heb jij, net als veel ondernemers, in het verleden voor de B.V. gekozen vanwege de ‘commerciële herwaardering’. Je kon jezelf toen een grote onbelaste uitkering bezorgen door een groot bedrag aan goodwill en stille reserves de B.V. in te brengen. Dat was fijn! Ook nu kan een B.V. heel nuttig zijn, bijvoorbeeld als een kleine fout van jou tot grote claims kan leiden. Of als je met de winst van de verkoop van je bedrijf een nieuw bedrijf wilt kopen. Of als je veel winst in de B.V. kunt laten zitten omdat je jezelf maar weinig salaris hoeft uit te keren. Of als je de innovatiebox kunt benutten.

Waarom géén B.V.?

Maar het kan óók zijn dat je alleen maar last hebt van je B.V. Als je winst nu relatief laag is, betaal je in de B.V. méér belasting dan in de eenmanszaak. En je bent gebonden aan de regels van het gebruikelijk loon. Zo kan het zijn dat de Belastingdienst vindt dat je meer salaris moet uitbetalen dan de B.V. aan winst maakt: jij betaalt belasting en de B.V. heeft verlies. Hoe los je dat op?

Voordelen van géén B.V.

Als eenmanszaak of vof heb je recht op zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. Dat scheelt minstens €2.660, maar meestal meer. Ook betaal je een lager belastingtarief. Verder heb je niet meer te maken met het gebruikelijk loon en discussies daarover met de Belastingdienst. En je bespaart op je accountantskosten, want als eenmanszaak heb je maar één jaarrekening nodig, en nu, met holding en werkmaatschappij, twee. Ook de andere formaliteiten rond de B.V. zoals deponeren jaarstukken, contracten et cetera zijn niet meer nodig.

Foto-blog-4

Hoe doe je de B.V. weg?

Soms ben je al klaar als de B.V. haar bezittingen en schulden met een eenvoudig contract overdraagt aan jezelf. Dat kan het beste voor 1 januari. Vervolgens liquideer je de B.V.

Als er een pand in de B.V. zit, of de B.V. heeft onverrekend verlies, dan is het vaak beter om gebruik te maken van de geruisloze terugkeer. Je betaalt dan geen overdrachtsbelasting en je kan je verliezen meenemen naar de eenmanszaak. Als je per 1 januari 2019 terug wilt naar de eenmanszaak dien je het verzoek hiertoe in 2018 in.

Het is verstandig nu al te laten beoordelen welke stappen nodig zijn voor een terugkeer naar de eenmanszaak of de vof. Zeker als je een holding en een werkmaatschappij hebt. Want als een fusie nodig is moet je daar voor 1 oktober actie in ondernemen. Als je voor 1 oktober 2018 bent kan je er ook voor kiezen om een intentieverklaring te tekenen en te laten vastleggen bij de Belastingdienst. Dat heeft als voordeel dat je er ook voor kan kiezen al met ingang van 1 januari 2018 te genieten van de voordelen van de eenmanszaak.

Reageren?

Twijfel je of je nog goed zit in de B.V.? Wil je weten of jij kunt besparen?

Bel en stel jouw vraag! Of klik hier, dan bel ik jou.

Let op met lenen

Denk je er over je kinderen een bedrag(je) te lenen? Of doe je dat misschien al? Zorg dan dat je goede afspraken maakt over rente, aflossingen en zekerheden en zet de afspraken ook op papier. Vooral de rente is heel belangrijk.

Als je geen lening overeenkomst opstelt, moet je 6% rente berekenen, anders wordt de niet berekende rente als schenking behandeld en moet je, als de 6% rente plus eventuele andere schenkingen meer bedraagt dan € 5.363 (2018), aangifte schenkbelasting doen.

Als je wél een lening overeenkomst opstelt, hoef je niet perse 6% rente te berekenen. Het gaat er dan om dat de rente, in combinatie met de afgesproken aflossingen en zekerheden, zakelijk is. Bewaar de stukken die dat aantonen.

Jij bent hoofdelijk aansprakelijk voor de schenkbelasting. Omdat de Belastingdienst tot vijf jaar na jouw overlijden nog aanslagen schenkbelasting kan opleggen is mijn tip: bewaar als je leent ook altijd de bankoverzichten waaruit de rentebetalingen blijken.

Hoe je het lenen ook inkleedt, stel jezelf altijd de vraag: wat gebeurt er als ik overlijd? De kinderen krijgen dan vorderingen op elkaar en dat kan tot lastige situaties leiden. Voorkom dit door je kind niet meer te lenen dan zijn/haar aandeel in jouw erfenis. Problemen voorkom je ook door de andere kinderen te informeren over familieleningen en giften.

Blog: zorg voor gelijke kapitalen in de vof

Werk jij samen in een vof of maatschap? Grote kans dat jouw kapitaal niet gelijk is aan dat van je collega of collega’s. Het is ook bijna niet mogelijk om de kapitalen exact gelijk te houden. Maar als je er over denkt om je vof-aandeel over te dragen, adviseer ik ervoor te zorgen dat de kapitalen wel ongeveer gelijk zijn. Waarom?

Eerst wat theorie: wat is eigenlijk kapitaal?

Kapitaal is het bedrag dat overblijft als je van de boekwaarde van de bezittingen (activa) op de balans de boekwaarde van de schulden (passiva) op de balans aftrekt. Als je samenwerkt in een personenvennootschap (vennootschap onder firma, maatschap of cv verder kortweg: vof) behoort het kapitaal toe aan de verschillende vennoten. Je ziet het op de balans staan onder de post eigen vermogen of kapitaal.

Ook theorie: hoe verdeel je het kapitaal?

Deze verdeling heeft niets te maken met de winstverdeling (bijvoorbeeld fifty-fifty), maar is een rekensom: de waarde van de inbreng plus de winsten (of minus de verliezen) minus de opnamen (of plus de stortingen). Het gaat dus om jouw aandeel in het zichtbare vermogen van de vof.

Overdragen vof-aandeel

Als je als vennoot in een vof een flink hoger kapitaal hebt dan de anderen, stuit je waarschijnlijk op problemen als je je vof-aandeel wilt overdragen.  Immers, de toetreder moet niet alleen goodwill en een normaal aandeel in het kapitaal financieren, maar méér. Dat beperkt het aantal overname kandidaten.

Vaak zal het voor de andere vennoten niet mogelijk zijn om bij zo’n overname ineens wat extra kapitaal te storten. Beter is het dus om voor te sorteren en het kapitaal gelijk te houden. Of gelijk te maken. Of, als een uittreden gepland is en de overblijvende vennoot alleen verder gaat, nog een stap verder te gaan en vast te zorgen voor minder kapitaal voor de uittreder.

Maar er is nog een reden om te willen kiezen voor gelijke kapitalen.

Rentevergoeding

Als de kapitalen niet gelijk zijn dan draagt iemand die een hoger kapitaal heeft, méér dan de anderen bij aan de winst van de vof. Dan is het zakelijk om af te spreken dat je, vóór je overgaat tot de eigenlijke winstverdeling (bijvoorbeeld fifty-fifty), rente vergoedt.

Die rente is afhankelijk van de omvang van ieders kapitaal. Hoe hoog moet het rentepercentage zijn? Je zou uit kunnen gaan van de rente die de vof aan de bank zou moeten betalen als de vof daar geld zou lenen. Je kunt ook redeneren dat het al lang mooi is dat het geld rendeert, want dat doet het de laatste tijd nauwelijks als je het op een spaarrekening zet. Maar dan vergeet je dat je als kapitaalverstrekker ook risico loopt.

In de meeste vof-fen gaat men daarom ergens tussen die twee uitersten zitten. Afhankelijk van ieders positie kan de afspraak over het rentepercentage tot wrijving leiden, zeker als het (extra) kapitaal eigenlijk niet meer nodig is. Als je zorgt voor (ongeveer) gelijke kapitalen maak je dat probleem zo klein mogelijk.

Reageren?

Heb je te maken met ongelijke kapitalen of andere vof- perikelen en kom je er, ook met dit blog, niet helemaal uit?
Bel en stel jouw vraag! Of klik hier, dan bel ik jou.

 

 

Schenken aan de (klein)kinderen?

Ben jij ook een vermogende oudere? Misschien vraag je je af hoe je het beste met je geld om kunt gaan. De kinderen krijgen elk jaar ieder ruim € 5.000 geschonken, je betaalt het gezamenlijke weekendje weg. Maar wat als je meer wilt doen?

Schenken aan de kinderen

Je kunt er voor kiezen de kinderen méér dan het vrijgestelde bedrag (2018: € 5.363) te schenken. Daarover betalen ze dan 10% schenkbelasting, maar dat moet in veel gevallen ook als ze later van je erven. Ze betalen de belasting dan wel eerder, maar vaak is het gunstig dat het geld uit jouw box 3 weg is. Ook kan je, als je inkomen niet te hoog is, de eigen bijdrage voor de Wlz en/of Wmo beperken.

Papieren schenking

Als je vermogen vast zit in het huis of bijvoorbeeld beleggingen, kan je kiezen voor de zogenaamde papieren schenking (schenken onder schuldigerkenning). Je schenkt dan wel, maar er gaat nog geen (fysiek) geld over, je kind krijgt een vordering op jou. De schenkbelasting moet wel gewoon betaald worden. Een notariële akte is verplicht. Daar moet in staan dat je 6% rente per jaar betaalt over deze lening. Het is natuurlijk een erg hoge rente, maar dat is juist gunstig als je je geld wilt overhevelen naar de volgende generatie!

Extra mogelijkheden bij jonge kinderen

Zijn je kinderen nog jong? Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar wordt de vrijstelling van € 5.363 eenmalig verhoogd met een bedrag van

 • € 25.731, ongeacht waar je kind dat geld voor wil gebruiken;
 • € 53.602 voor een dure studie (kostprijs meer dan € 20.000 per jaar);
 • € 100.800 als het gaat om een schenking ten behoeve van een eigen woning.

Dit zijn de vrijgestelde bedragen in 2018. Voor de studie- en woningvrijstellingen gelden aanvullende voorwaarden. Op alle verhoogde vrijstellingen moet in de aangifte schenkbelasting een beroep worden gedaan.

Schenken aan de kleinkinderen

Kleinkinderen (en alle anderen dan kinderen) kan je jaarlijks een bedrag van ruim € 2.000 (2018: €2.147) vrijgesteld schenken. Als je je afvraagt of de kleinkinderen verantwoordelijk met dit geld om zullen gaan kan je overwegen te schenken onder voorwaarden. Bijvoorbeeld de voorwaarde dat met de schenking de studielening wordt afgelost. Dit moet je wel schriftelijk vastleggen.

Méér schenken

Je kunt het vrijgestelde bedrag schenken, maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen een hoger bedrag te schenken. Daarover moet dan 10% schenkbelasting worden betaald. Ook een papieren schenking (zie hierboven) is mogelijk.

Erven

Een andere mooie optie is om niet te schenken, maar je kleinkinderen te laten erven. In de erfbelasting geldt een vrijstelling van € 20.371 (2018). Je kunt die vrijstelling benutten door in je testament een legaat voor de kleinkinderen op te nemen.

Studieschuld aflossen geeft mogelijkheden

Let op: De laatste jaren worden studieschulden meegerekend bij de beoordeling hoeveel iemand mag lenen voor de aanschaf van een woning. Als de schenking of erfenis wordt gebruikt om de studieschuld (volledig) af te lossen geeft dat je kleinkind meer ruimte om een woninglening aan te gaan. Je kunt er ook voor kiezen zelf aan je kleinkind te lenen en dan bijvoorbeeld jaarlijks een stukje van de lening kwijt te schelden.

Regel bij scheiding ook je fiscaliteit

Bij een scheiding verdeel je de bezittingen, maak je afspraken over de zorg voor de kinderen en of en hoeveel alimentatie betaald zal worden. Vaak vraag je advies aan een advocaat. Die weet immers welke verplichtingen er zijn en hoe je de alimentatie berekent. Maar er spelen ook fiscale vragen bij een scheiding.

Hypotheekrenteaftrek kan doorlopen

Veel mensen weten dat hypotheekrenteaftrek mogelijk is na scheiding, ook al woon je niet meer in de eigen woning. Blijft je ex-partner in de eigen woning wonen? Dan kan jij toch nog twee jaar jouw deel van de hypotheekrente aftrekken. Je telt dan ook jouw deel van het eigenwoningforfait bij. Jouw deel van het forfait is vervolgens als alimentatie bij jou aftrekbaar en wordt als alimentatie belast bij je ex-partner die (gratis) is blijven wonen.

Let op: het moet wel gaan om een schuld op jouw naam, waarvoor je de rente ook zelf betaalt. En er kunnen meer dingen spelen waardoor de hypotheekrenteaftrek toch opeens niet aftrekbaar is. De eigen woningregeling is ingewikkeld!

Er zijn meer fiscale aandachtspunten

Er zijn meer fiscale punten die belangrijk zijn bij een scheiding, zoals:

 • Afspraken maken bij een scheiding kan lastig zijn. Dan kom je misschien op een andere verdeling van bezittingen of pensioen/lijfrente dan fifty/fifty. Een dergelijke uitruil kan worden gekwalificeerd als alimentatie, afkoop of schenking, met alle fiscale gevolgen van dien. Ruil daarom geen zaken uit waar een verschillend fiscaal regime voor geldt.
 • Als je partneralimentatie ontvangt moet je die aangeven en als je partneralimentatie betaalt mag je die aftrekken. Het kabinet is van plan aftrekposten waaronder alimentatie in de toekomst alleen aftrekbaar te laten zijn tegen het laagste belastingtarief. Spreek je daarom nu vast af dat de alimentatie dan wordt aangepast?
 • Als ontvanger van partneralimentatie mag je de kosten die je maakt voor het vaststellen van de alimentatie aftrekken. Vraag daarom je advocaat op de factuur aan te geven welk deel van de factuur daarop betrekking heeft. Helaas, degene die partneralimentatie betaalt kan de advocaatkosten voor de vaststelling van de alimentatie niet aftrekken.
 • In principe eindigt het fiscaal partnerschap als je niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven én een echtscheidingsverzoek hebt ingediend. Je mag er ook voor kiezen het hele jaar fiscaal partner te blijven, dat kan soms voordelig zijn. Willen jullie dat onderzoeken? Hoe ga je vervolgens het voordeel van het fictieve partnerschap verdelen?
 • Wie moet de belastingaanslagen betalen over de periode dat jullie nog getrouwd waren? En wat spreek je af voor als er een hogere aanslag komt dan je verwacht?

Convenant checken

Scheiden is lastig, ook fiscaal. Het is daarom aan te raden de afspraken die je maakt door een belastingadviseur te laten beoordelen. Laat je convenant checken!

Blog: lang boekjaar? Collega’s, let op!

Het is weer aangiftetijd. Ook de tijd om uitstel aan te vragen. Vóór 1 april vragen wij als adviseurs uitstel voor de aangiftes van het afgelopen jaar, het beconuitstel. Als je te maken hebt met een B.V. met een lang boekjaar, let dan op collega’s! Wat is er aan de hand?

B.V. met lang boekjaar

Ik kreeg een nieuwe aangifteklant, een B.V. De B.V. was op 19 december 2014 opgericht en het boekjaar liep van 19 december 2014 tot en met 31 december 2015. Net iets langer dan een jaar dus. De vorige adviseur had uitstel voor de aangifte vennootschapsbelasting 2015 gevraagd. Best logisch als je bedenkt dat er alleen winst 2015 in de jaarrekening werd verantwoord.

Winst aangeven in het 1e kalenderjaar

Maar de klant had niets aan dat uitstel. Sterk nog, het werd niet verleend, want er was geen biljet. Waarom? Omdat sprake was van een lang boekjaar, moest de winst 2014/2015 als winst 2014 worden aangegeven.

Ik heb nergens kunnen vinden waarom dat zo is. Alleen dat het in de inkomstenbelasting precies andersom is… En dat het ook de enige manier om deze winst in de aangiftesoftware te kunnen invoeren.

En dan ben je te laat

Voor de aangifte 2014 was geen uitstel gevraagd. En dat was ook niet meer mogelijk toen ik in 2017 de jaarrekening 2014/2015 kreeg om aangifte te doen. De B.V. kreeg een fikse boete, € 2.639!

Wie had het kunnen weten?

Klant had een brief van de Belastingdienst gekregen over het indienen van de aangifte 2014. Maar die brief had hij niet doorgestuurd naar zijn adviseur. Hij had de brief opgevat als de normale aankondiging dat aangifte moest worden gedaan. Net zoals in de jaren daarvoor zou zijn adviseur hiervoor automatisch uitstel regelen, toch? Een heel logische gedachte, vind ik. Maar de gedachte van mijn collega om uitstel 2015 te vragen vind ik ook niet vreemd. Maar logisch of niet, zo gaat het wel mis. Hoe voorkom je dat?

Tip: vraag het juiste uitstel

De tip is natuurlijk: lang boekjaar: let op! Als je bij een lang boekjaar verwacht niet voor de reguliere aangiftedatum (zal vaak 1 juni zijn) aangifte kunt doen, let dan op bij het vragen van uitstel. In paragraaf 4.1.1. van de beconregeling lees ik dat je bij een lang boekjaar dat eindigt op 31 december, uitstel moet vragen met de softwareversie van het jaar waarin het boekjaar begint. Let op dat je de juiste begin- en einddatum van het boekjaar vermeldt!

Reageren?

Heb je te maken met een lang boekjaar en kom je er, ook met dit blog, niet helemaal uit?
Bel en stel jouw vraag! Of klik hier, dan bel ik jou.

Voorkom belastingrente

Heeft jouw B.V. veel winst gemaakt in 2017? Is de voorlopige aanslag te laag geweest? Dien dan een verzoek voorlopige aanslag in. De belastingrente voor aanslagen vennootschapsbelasting is namelijk 8%. Ook inkomstenbelasting-ondernemers en particulieren kunnen besparen door tijdig een voorlopige aanslag te vragen.

Belastingrente is de rente op belastingaanslagen. Je moet belastingrente betalen op je aanslag 2017 als die aanslag ná 1 juli 2018 wordt opgelegd. Omdat de rente vrij hoog is, altijd minimaal 8% op aanslagen vennootschapsbelasting en minimaal 4% op aanslagen inkomstenbelasting, is het verstandig vóór 1 mei om een voorlopige aanslag te vragen. Dan betaal je geen rente als de Belastingdienst de gegevens uit het verzoek volgt.

Als je een teruggaaf verwacht kan het ook zinvol zijn een voorlopige aanslag te vragen. Je krijgt namelijk alleen in uitzonderlijke gevallen rente uitbetaald.

Door je aangifte snel in te dienen beperk je de belastingrente natuurlijk ook!