Box 3: maak tijdig bezwaar!

Betaal je belasting in box 3? Lees dan verder! Op 6 juni en ook op 14 juni jl. heeft de Hoge Raad weer uitspraken gedaan over box 3-zaken. Mogelijk is het ook voor jou zinvol om bezwaar te maken, doe dat tijdig!

Wat hier aan vooraf ging

Met het kerstarrest van 24 december 2022 maakte de Hoge Raad duidelijk dat box 3 wetgeving zoals wij van 2017 tot en met 2022 kenden juridisch niet acceptabel was. Het forfaitaire rendement van 4% moest worden vervangen door het werkelijke rendement op het box 3-vermogen.

Financiën reageerde hierop met nieuwe wetgeving, de Wet rechtsherstel box 3 (2017-2022) en de Overbruggingswet box 3 (zou gelden tot nieuwe box 3-wetgeving in zou gaan). Hierin wordt gewerkt met afzonderlijke forfaitaire rendementen voor bankrekeningen, andere beleggingen (zoals aandelen en vastgoed) en schulden.

Voor spaarders wordt hiermee het werkelijk rendement redelijk benaderd. Voor beleggers in aandelen en vastgoed is dit niet het geval. Er wordt immers uitgegaan van één forfaitair rendement, terwijl in de praktijk grote verschillen in rendement optreden.

Hoge Raad 6 juni 2024 en 14 juni 2024

De Hoge Raad zegt in deze nieuwe arresten nogmaals dat moet worden uitgegaan van het werkelijk rendement. Voor zover het werkelijke rendement in box 3 lager is dan het forfaitaire rendement moet rechtsherstel plaatsvinden.

Daarbij moet het gehele box 3-vermogen (met inbegrip van banktegoeden, maar zonder aftrek van het heffingvrije vermogen) in de berekening worden betrokken. Met het positieve of negatieve rendement in andere jaren wordt geen rekening gehouden. Waardeveranderingen (ook ongerealiseerde) tellen mee, voor woningen wordt hierbij uitgegaan van de WOZ-waarde. Er wordt geen rekening gehouden met inflatie en ook niet met kosten. Alleen rente is aftrekbaar. Zo wil de Hoge Raad toch zoveel mogelijk aansluiten bij het stelsel in box  3.

Wat betekent dit voor aandelen- en vastgoedbezitters?

Rekenen! Alleen zo weet je of het forfait hoger uitkomt dan de werkelijke opbrengst en of het zinvol is om bezwaar te maken.

Al zal je bij dat rekenen, zeker bij vastgoed, al snel tegen praktische problemen aanlopen. Wat is de opbrengst van een vakantiewoning in eigen gebruik? Hoe bepaal je de waarde van het vastgoed (niet-woningen)? En ook: geen kosten mogen aftrekken lijkt niet bepaald redelijk als het om vastgoed gaat. Dan ga je toch nadenken of bepaalde uitgaven als investering of verbetering kunnen worden gezien.

Zijn er ook gevolgen voor box 3-spaarders?

De nieuwe uitspraken zijn vooral interessant voor beleggers. De Hoge Raad vindt dat de forfaitaire regeling voor spaarders goed werkt. Maar de Hoge Raad zegt ook dat de box 3-heffing maximaal over het werkelijk rendement mag worden geheven. Dat zou dus betekenen dat, als je alleen bank- en spaartegoeden hebt, en over 2023 minder dan 0,92% rente hebt ontvangen, dit forfaitaire percentage bij jou niet mag worden toegepast. Verder zou het kunnen zijn dat het forfaitaire percentage, omdat het pas achteraf wordt vastgesteld, sowieso niet mag worden gehanteerd, maar ook daarover is nog geen duidelijkheid.

Advies: stel je rechten veilig, maak tijdig bezwaar

Voor iedereen die, gezien de uitspraken van de Hoge Raad, over een te hoog rendement belasting betaalt is het aan te bevelen om tijdig bezwaar te maken. Dat betekent dat je binnen zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag een brief stuurt naar de Belastingdienst.

Wil je meer weten?
Bel mij op 050 3131757
Nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief