Bewaar bewijs hypotheek eigen woning

Als je een aftrekpost claimt, moet je die kunnen onderbouwen met bewijsstukken. Voor de aftrek van hypotheekrente is niet alleen het bewijs van de rentebetaling van belang, maar ook het bewijs dat de schuld is aangegaan voor de aanschaf, verbouw of onderhoud van je eigen woning. De Hoge Raad heeft onlangs uitgemaakt dat je het bewijs van de omvang van je hypotheek altijd moet bewaren. Dus: gooi niets weg!

Belastingplichtige leent voor verbouwing

De Hoge Raad oordeelde kortgeleden over de volgende zaak. Belanghebbende heeft in 2007 zijn woning verbouwd en daarom ook zijn hypotheek verhoogd. De extra schuld werd in de aangifte inkomstenbelasting als eigenwoningschuld aangemerkt en de rente werd afgetrokken. Bij het opleggen van aanslagen werden deze aangiftes steeds gevolgd.

Inspecteur vraagt om bewijsstukken

Bij het regelen van de aanslagen 2010 tot en met 2012 vroeg de inspecteur om de stukken waaruit bleek dat de hypotheekverhoging inderdaad was gebruikt voor de verbouwing van de eigen woning.

Vraag: moet je de bewijsstukken bewaren?

De belastingplichtige had de stukken inmiddels weggegooid. De inspecteur weigerde daarop de renteaftrek over de hypotheekverhoging. Vervolgens werd er geprocedeerd over de belangrijke vraag: mag de inspecteur zes jaar na de hypotheekverhoging, dus na het verstrijken van de navorderingstermijn, nog vragen om bewijsstukken?

Hoge Raad: ja!

De Hoge Raad oordeelde dat de inspecteur niet verplicht is de stukken binnen een bepaalde termijn op te vragen. En merkt daarbij op dat dit niet anders wordt als de aangiften steeds zijn gevolgd.

Conclusie: altijd bewaren

Er is geen wettelijke bewaarplicht voor particulieren, maar toch moet je de stukken die aantonen dat je hypotheeklening is gebruikt voor de aanschaf, verbetering en/of onderhoud van de eigen woning altijd bewaren.

Dit is alleen anders als de inspecteur eerder akkoord is gegaan met de omvang van de eigenwoningschuld.

Wat moet je bewaren?

Als je met de Belastingdienst hebt gecorrespondeerd over de omvang van de eigenwoningschuld bewaar je die correspondentie natuurlijk.

Zoniet, bewaar dan alle stukken die de omvang van je eigenwoningschuld, dus je aftrekbare hypotheek aantonen. Het gaat om onder andere: afrekening van de notaris inzake hypotheek en aankoop woning, facturen van verbouwingen en onderhoud plus telkens de informatie van de daarbij behorende lening. Liefst ook met bankafschriften waardoor het verband tussen een en ander helder is. Het gaat niet alleen om het huis waar je nu woont, maar ook om eerdere woningen.

Meer weten over bewaarplicht?

Meer weten over bewaarplicht? Lees mijn eerdere artikel over dit onderwerp.

Wil je meer weten?
Bel mij op 050 3131757
Nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief