Bespaar belasting met een voorziening

Weet je zeker dat je in 2019 bepaalde grote uitgaven moet doen? Dan kan je je winst over 2018 misschien nu al verlagen door een voorziening te vormen. Voorzieningen worden de komende jaren extra interessant. Lees waarom dat is en hoe je belasting kunt besparen met een voorziening.

Belasting uitstellen of belasting besparen door gebruik te maken van tariefverschillen

Door een voorziening te vormen stel je belastingheffing uit, altijd fijn. Omdat het tarief in de inkomstenbelasting en ook in de vennootschapsbelasting oploopt naarmate je meer winst hebt, is het nog fijner om bij hoge winsten een voorziening te vormen.

De komende jaren worden de tarieven in de inkomstenbelasting én vennootschapsbelasting lager en heb je dus minder plezier van je aftrekposten dan nu. Een extra reden om nu (of volgend jaar) een voorziening te vormen.

Wanneer kan je een voorziening vormen?

Voor bepaalde kosten is het mogelijk ze op een eerder moment af te trekken, door ze als voorziening voor toekomstige kosten op te nemen.

Dat kan als je in de toekomst uitgaven moet doen die hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2018 of eerder. De toekomstige uitgaven moeten bovendien zijn toe te rekenen aan 2018 of eerder. Het moet redelijk zeker zijn dat je die uitgaven ook gaat doen.

Deze voorwaarden zijn in de praktijk niet altijd even gemakkelijk toe te passen. Maar bij grote kostenposten is het zeker de moeite waard!

Een paar voorbeelden

  • Een aannemer heeft dit jaar ingeschreven voor een werk. Hij krijgt dat werk omdat hij de laagste inschrijver was. Hij weet echter dat hij voor een te laag bedrag heeft ingeschreven en dat hij verlies zal lijden op het werk. Hij kan voor dit verlies een voorziening
  • Een asbestbedrijf voorziet dat werknemers een schadeclaim zullen indienen. Voor die schade kan de ondernemer een voorziening vormen ‘indien een redelijke mate van zekerheid bestaat’ dat de kosten worden
  • Een boer had aan het einde van het jaar meer mest dan hij op zijn eigen land mocht uitrijden. Daarom moest hij de mest bij derden afzetten, waarvoor hij kosten moest maken. De boer kon een voorziening vormen omdat de bedrijfsuitoefening in dat ene jaar ‘noodzakelijkerwijze leidde tot kosten’ in een volgend
  • Een fabrikant van bakstenen had verklaard dat hij ook in de toekomst een bijdrage zou leveren aan de sanering van deze bedrijfstak. Die verklaring was voldoende om een voorziening te mogen vormen.
Wil je meer weten?
Bel mij op 050 3131757
Nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief