Voordelen van de B.V.

Over de klant en zijn vraag

Het bedrijf waar Marten werkte, stopte. Marten dacht uitgebreid over zijn mogelijkheden en kwam uit op ondernemerschap. Hij praatte vervolgens met ‘oude’ klanten en ontdekte tot zijn vreugde dat ze hem wilden inhuren! Hij vroeg mijn hulp bij het oprichten van een B.V.

Dit hebben we gedaan

Ik kende hem gelukkig al langer en kon hem ervan overtuigen dat we eerst moesten kijken of de B.V. in zijn geval wel nuttig was. Immers: je moet gebruikelijk loon uitkeren en je mist de fiscale ondernemersfaciliteiten zoals zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling, waardoor de B.V. al snel duizenden euro’s per jaar duurder is dan de eenmanszaak.

Maar Martens plannen waren groot: een kleine fout van hem zou tot miljoenenclaims leiden en verzekeren bleek lastig. Dus koos hij ervoor zijn privévermogen te beschermen door goede algemene voorwaarden én door de B.V. Ook zou hij vrijwel vanaf de start gaan deelnemen in een buitenlandse B.V., daarvoor kon hij sowieso beter een B.V. oprichten.
Vervolgens hielp ik hem met het bepalen van de ondernemingsstructuur, de hoogte van zijn salaris en management fee, briefing van de notaris en advocaat et cetera.

Wat speelt er bij jou?

Ik vind aansprakelijkheidsbeperking een goeie reden om aan de B.V. te beginnen. Het moet dan wel gaan om grote claims, claims waardoor je je onderneming zou moeten staken.
Maar er zijn, afhankelijk van je situatie, meer voordelen. Bijvoorbeeld:

  • Je kunt winsten in de B.V. laten zitten, dan investeer je met geld van de fiscus terwijl een bankier dat misschien niet zou doen;
  • Als je holding een werkmaatschappij verkoopt kan je holding de verkoopprijs opnieuw investeren zonder dat met de fiscus afgerekend hoef te worden;
  • Toepassing innovatiebox;
  • Hypotheek van de eigen B.V.;
  • Je kunt afrekenen over stakingswinst uitstellen door je onderneming voor de verkoop de B.V. in te brengen. Zo kan je bijvoorbeeld je pand dan verhuren zonder dat je moet afrekenen over meerwaarde in je pand. Ook kan je kiezen voor een lijfrente van je eigen B.V.

Kan ik je helpen?

Graag kijk ik met je mee. Is de B.V. in jouw geval een goede optie? Als je beter af bent in de eenmanszaak of vof zeg ik dat gewoon, want ik wil dat je ook op langere termijn blij bent met je keuze.
En als je wél de B.V. in gaat help ik je met de daadwerkelijke inbreng van je onderneming in de B.V.: keuze ruisend of geruisloos, contact met de Belastingdienst, instructies voor de notaris, opstellen contracten.

Meer weten? Bel gerust.