Bedrijfsoverdracht plannen

Over de klant en zijn vraag

Bram is al gestart met zijn bedrijf toen hij nog geen twintig was. Inmiddels werkt Ab, zijn zoon en enig kind, er ook. Ze denken over bedrijfsoverdracht. Bram is begin vijftig, zijn zoon begin twintig, dus waarschijnlijk zijn ze mooi op tijd met hun vraag aan mij om mee te denken.

Dit hebben we gedaan

Ik heb kennis gemaakt met Bram, Ab en hun onderneming. De onderneming zat in de B.V. en Bram haalde er een mooi salaris uit. Naast de B.V. had Bram nog zijn eigen woning, maar hij had geen pensioen op gebouwd of lijfrente- of bankspaarpremies gestort. Zijn onderneming was dus zijn pensioen.

Bram meldde dat hij eigenlijk wel wist wat hij wilde met de bedrijfsoverdracht: Ab de hele onderneming schenken. Met uitzondering van de panden, want die wilde hij verhuren, dan kon hij de huurinkomsten benutten als pensioen.
Helaas moest ik Bram vertellen dat hij bij de overdracht van de panden uit de B.V. 6% overdrachtsbelasting en waarschijnlijk ook inkomstenbelasting zou moeten betalen, terwijl de huur, zolang hij een aanmerkelijk belang had, nog in box 1 in plaats van de door hem gewenste box 3 zou worden belast.
Ook is het wellicht jammer dat de panden, als ze eenmaal wél als box 3-vermogen worden aangemerkt, niet meer onder de  bedrijfsopvolgingsregeling van de Successiewet vallen en dus niet belastingvrij naar Ab kunnen.

Als Bram dus fiscaal optimaal wil handelen zal hij zijn plannen gaan bijschaven. We spraken daarom af wat concreter te worden: wanneer moet de bedrijfsoverdracht gerealiseerd zijn? Wat is de waarde van de onderneming, wat is het vastgoed waard? Wat is dan een reële huurprijs? Hoeveel pensioen en/of spaargeld heeft Bram nodig? Want dan kan ik rekenen en kunnen Bram en Ab op basis van die berekeningen verder denken.

Wat speelt er bij jou?

Misschien heb jij wat meer haast met je bedrijfsoverdracht. En loop je tegen termijnen aan:

  • Als er veel stille reserves in de ib-onderneming zitten en de overnemer weinig geld vrij kan maken kan het handig zijn te kiezen voor geruisloze doorschuiving (lagere verkoopprijs omdat de koper de belastingclaim overneemt). Dat kan alleen bij verkoop aan een medefirmant die al 36 maanden in de vof zit of een personeelslid dat minimaal 36 maanden in dienst is;
  • Soms zit de te verkopen onderneming in een B.V. waarin ook andere zaken zitten. Dan moet je er voor zorgen dat de te verkopen onderneming in een nieuwe B.V. wordt ingebracht. Om belastingheffing over stille reserves te voorkomen moet je die inbreng minimaal drie jaar voor de verkoop al realiseren;
  • Je kunt afrekenen over stakingswinst uitstellen door je onderneming voor de verkoop de B.V. in te brengen. Zo kan je bijvoorbeeld je pand dan verhuren zonder dat je moet afrekenen over meerwaarde in je pand. Ook kan je kiezen voor een lijfrente van je eigen B.V.

Het is dus verstandig tijdig plannen te maken voor jouw bedrijfsoverdracht en zo heb je gelijk tijd om te wennen aan het idee. Succes!

Kan ik je helpen?

Graag kijk ik mee wat belangrijk is bij jouw bedrijfsoverdracht. Welke keuzes kan je maken en wat zijn daarvan de fiscale gevolgen? Hoe regelen we het concreet?

Meer weten? Bel gerust.