Toch de B.V. in?!

IB-ondernemer blijven of de B.V. in? Nu de tarieven in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting gaan wijzigen, is het slim opnieuw te kijken naar de rechtsvorm van je onderneming. Wat verandert er? Lees verder en onderneem eventueel vóór 1 april actie!

Tariefswijzigingen

Het tarief in de vennootschapsbelasting daalt stevig: van 20% in 2018 en 19% nu naar 15% in 2021 en voor winsten boven € 200.000 van 25% tot en met 2019 naar 20,5% in 2021. Wel wordt vanaf 2019 de afschrijving op gebouwen in de B.V. beperkt, in de ib-sfeer is dit niet het geval. Verder wordt het aanmerkelijk belangtarief iets hoger (tot en met 2019: 25%, 2021: 26,9%).

Al met al wordt de belastingdruk op B.V.-winsten, het gecombineerde vpb/ab tarief flink lager. Bij het lage vennootschapsbelastingtarief was het gecombineerde tarief in 2018 40%, nu is het 39,25% en in 2021 wordt het 37,87%.

Ook in de inkomstenbelasting wijzigen de tarieven: het hoogste inkomstenbelastingtarief daalt van 51,75% (2019) naar 49,5% (2021). Omdat de aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling met ingang van 2023 nog slechts aftrekbaar zijn tegen het laagste tarief (37,05%), daalt het toptarief voor ondernemers vanaf 2023 echter nauwelijks.  In 2018 was het 44,67%, nu 44,50% en 2023 wordt het 44,31%.

Wil je alle tarieven weten, en hoe ze wijzigen? Klik dan hier.

B.V. voordeliger dan eenmanszaak

Deze tariefswijzigingen betekenen dat de B.V. absoluut en relatief goedkoper wordt. Bij hogere winsten goedkoper wordt de B.V. weer goedkoper dan de eenmanszaak! Het heeft dan ook zeker nut om te berekenen of het belastingvoordeel ook in jouw situatie groter wordt.

Ook nu al fiscaal voordeel met de B.V.

Nu merk je nog niet zoveel van de lagere belastingtarieven. Toch kan je al wel voordeel hebben van de B.V. Dat werkt als volgt.

Als je in de B.V. onderneemt krijg je salaris en dat wordt belast met inkomstenbelasting (2019: max 51,75%). Het deel van de winst dat je in de B.V. kunt laten zitten, wordt belast met vennootschapsbelasting (2019: 19/25%). Pas als je die winst aan jezelf uitkeert als dividend betaal je ook aanmerkelijk belangheffing (2019: 25%).

Als je jezelf niet veel salaris hoeft uit te keren omdat je salariswens niet zo hoog is én het gebruikelijk loon niet hoog is, kan je veel geld in je B.V. laten zitten en stel je dus veel aanmerkelijk belangheffing uit. Je kunt dan investeren met geld van de fiscus terwijl een bank het geld misschien niet zou lenen!

Andere voordelen

De B.V. heeft ook andere voordelen. Beperking van aansprakelijkheidsrisico en de status die de B.V. oplevert zijn de bekendste, maar er is meer.

  • Innovatiebox toepassen kan tot nu toe alleen in de B.V.
  • Als je holding een werkmaatschappij verkoopt hoef je, als je de holdingstructuur tijdig tot stand hebt gebracht, geen vennootschapsbelasting te betalen en kan je de volledige verkoopprijs opnieuw investeren. Natuurlijk moet je, als je de winsten uiteindelijk aan jezelf uitkeert, wel aanmerkelijk belangheffing betalen.
  • Aan het eind van je ondernemerschap kan je voordeel behalen met de B.V. Je kunt afrekenen over stakingswinst uitstellen door je onderneming vóór de verkoop de B.V. in te brengen. Zo kan je je pand verhuren zonder dat je moet afrekenen over de meerwaarde in het pand. Als je je onderneming inclusief pand verkoopt, kan je vaak ook overdrachtsbelasting besparen.
  • Je kunt ook je eigenwoningfinanciering regelen via je B.V. Dat levert je met de nieuwe belastingtarieven geen belastingvoordeel meer op, maar is natuurlijk wel een safe belegging. Ook kan je ervoor kiezen te beleggen in de B.V., dat scheelt box 3-heffing en box 3 is duur!

Leg je intentie nu vast

Als je denkt over de B.V. dan is 1 april 2019 een belangrijke datum. Omdat je, als je voor die datum een intentieverklaring tekent en goed laat vastleggen bij de Belastingdienst, de balans van 1 januari 2019 kunt gebruiken bij je ruisende of geruisloze inbreng. Zo geniet je eerder van de voordelen die daarbij horen. Als je voor 1 oktober 2019 een intentieverklaring tekent kan je die terugwerkende kracht ook krijgen, maar alleen als je kiest voor een geruisloze inbreng.

Zo heb je tijd om te kiezen

Overigens gaat het hier niet om een definitieve keuze voor de B.V. Je geeft met de intentieverklaring of voorovereenkomst aan dat je van plan bent om je rechtsvorm te wijzigen, maar het is ook mogelijk om van dat plan af te zien. Zo is er tijd om te rekenen en weloverwogen keuzes te maken.

 

Wil je meer weten?
Bel mij op 050 3131757
Nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief