Aanslagen met box 3 2021 en 2022: controleren en eventueel bezwaar maken

Belastingdienst kiest goedkoopste methode: wet of rechtsherstel

Voor de jaren 2021 en 2022 geldt in principe de in de wet opgenomen belastingheffing over box 3. Maar als dat voordeliger voor jou is, gaat de Belastingdienst uit van de rechtsherstel-methode: de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen en de volgende rendementspercentages:

Percentages box 3-inkomen
Soort vermogen 2017 2018 2019 2020 2021
Spaargeld 0,25% 0,12% 0,08% 0,04% 0,01%
Overige bezittingen 5,39% 5,38% 5,59% 5,28% 5,69%
Schulden 3,43% 3,20% 3,00% 2,74% 2,46%

 

Minder rendement gemaakt?

Toch kan het zijn dat jij minder rendement hebt gemaakt dan waar de Belastingdienst vanuit gaat. Daarom is het verstandig om aanslagen waar box 3 in zit, te controleren.

 

Bezwaar maken

Als jouw ‘overige bezittingen’ (vastgoed, aandelen etcetera) in box 3 niet heel goed renderen en het werkelijke rendement aanzienlijk afwijkt van het percentage waar de Belastingdienst vanuit gaat (5,69 % in 2021) dan kan bezwaar maken nuttig zijn. De Hoge Raad heeft in het kerstarrest immers gezegd dat belasting moet worden geheven over de werkelijke inkomsten, en de Belastingdienst heft nu toch nog op basis van een forfaitair rendement. Als je bezwaar wilt maken, doe dat dan binnen de bezwaartermijn van zes weken.

 

Alleen spaargeld: rechtsherstel-methode is goed

Als je alleen spaargeld in box 3 hebt, is de nieuwe berekening van de Belastingdienst ongeveer gelijk aan jouw werkelijke rendement, dan hoef je dus niets te doen. Het kan in dat geval wel een voordeeltje opleveren als je de toerekening van gezamenlijke posten of rendementsgrondslag box 3 tussen jou en je partner wijzigt. Maak dan bezwaar tegen de aanslagen van beide partners.  

Hoog vermogen: toedeling wijzigen

Ook als je een hoog vermogen hebt dat voor een aanzienlijk deel uit overige bezittingen (vastgoed, aandelen etcetera) bestaat, kan je een voordeel bereiken door de toerekening te wijzigen. Je kunt namelijk voor de éne partner kiezen voor het wettelijk systeem en die partner veel overige bezittingen toedelen, en voor de andere partner een beroep doen op het rechtsherstel en die partner het spaargeld toedelen. Let bij het wijzigen van de toedeling wel op het effect van belastingrente.

 

 

Wil je meer weten?
Bel mij op 050 3131757
Nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief