Bewaar bewijs hypotheek eigen woning

Als je een aftrekpost claimt, moet je die kunnen onderbouwen met bewijsstukken. Voor de aftrek van hypotheekrente is niet alleen het bewijs van de rentebetaling van belang, maar ook het bewijs dat de schuld is aangegaan voor de aanschaf, verbouw of onderhoud van je eigen woning. De Hoge Raad heeft onlangs uitgemaakt dat je het bewijs van de omvang van je hypotheek altijd moet bewaren. Dus: gooi niets weg!

Belastingplichtige leent voor verbouwing

De Hoge Raad oordeelde kortgeleden over de volgende zaak. Belanghebbende heeft in 2007 zijn woning verbouwd en daarom ook zijn hypotheek verhoogd. De extra schuld werd in de aangifte inkomstenbelasting als eigenwoningschuld aangemerkt en de rente werd afgetrokken. Bij het opleggen van aanslagen werden deze aangiftes steeds gevolgd.

Inspecteur vraagt om bewijsstukken

Bij het regelen van de aanslagen 2010 tot en met 2012 vroeg de inspecteur om de stukken waaruit bleek dat de hypotheekverhoging inderdaad was gebruikt voor de verbouwing van de eigen woning.

Vraag: moet je de bewijsstukken bewaren?

De belastingplichtige had de stukken inmiddels weggegooid. De inspecteur weigerde daarop de renteaftrek over de hypotheekverhoging. Vervolgens werd er geprocedeerd over de belangrijke vraag: mag de inspecteur zes jaar na de hypotheekverhoging, dus na het verstrijken van de navorderingstermijn, nog vragen om bewijsstukken?

Hoge Raad: ja!

De Hoge Raad oordeelde dat de inspecteur niet verplicht is de stukken binnen een bepaalde termijn op te vragen. En merkt daarbij op dat dit niet anders wordt als de aangiften steeds zijn gevolgd.

Conclusie: altijd bewaren

Er is geen wettelijke bewaarplicht voor particulieren, maar toch moet je de stukken die aantonen dat je hypotheeklening is gebruikt voor de aanschaf, verbetering en/of onderhoud van de eigen woning altijd bewaren.

Dit is alleen anders als de inspecteur eerder akkoord is gegaan met de omvang van de eigenwoningschuld.

Wat moet je bewaren?

Als je met de Belastingdienst hebt gecorrespondeerd over de omvang van de eigenwoningschuld bewaar je die correspondentie natuurlijk.

Zoniet, bewaar dan alle stukken die de omvang van je eigenwoningschuld, dus je aftrekbare hypotheek aantonen. Het gaat om onder andere: afrekening van de notaris inzake hypotheek en aankoop woning, facturen van verbouwingen en onderhoud plus telkens de informatie van de daarbij behorende lening. Liefst ook met bankafschriften waardoor het verband tussen een en ander helder is. Het gaat niet alleen om het huis waar je nu woont, maar ook om eerdere woningen.

Meer weten over bewaarplicht?

Meer weten over bewaarplicht? Lees mijn eerdere artikel over dit onderwerp.

Fiscale eenheid omzetbelasting? Subnummers!

Vormen jouw B.V.’s een fiscale eenheid voor de omzetbelasting? Dan krijg je standaard één btw-aangifte. Dat kan handiger!

Fiscale eenheid: één btw nummer

Stel je hebt drie B.V.’s. Als de Belastingdienst een beschikking fiscale eenheid omzetbelasting afgeeft, krijgen die drie B.V.’s samen één btw-nummer om btw-aangifte mee te doen. Dat betekent dat je de btw uit de drie administraties bij elkaar op moet tellen om aangifte te doen. Ook moet je de btw tussen de B.V.’s verrekenen omdat je de btw vanaf één bankrekening betaalt. Niet moeilijk, maar het kan makkelijker.

Vraag om subnummers

Jouw boekhoudprogramma genereert de btw-aangifte waarschijnlijk automatisch. Dan is het makkelijker om drie keer aangifte te doen. Dat kan als je de Belastingdienst vraagt om elke B.V. een subnummer te geven. Elke B.V. krijgt dan het nieuwe btw-nummer van de fiscale eenheid met een toevoeging, bijvoorbeeld B.02, om aangifte te doen.

 

Btw privégebruik auto is aftrekbaar

Wist jij het? Dat je de btw die je voor privégebruik auto moet afdragen, van de winst mag aftrekken? En weet je ook waarom?

Een ib-ondernemer gebruikte zijn zakelijke auto ook voor privéritjes. Vanwege het privégebruik moest hij btw afdragen en deze btw had hij als kostenpost in aanmerking genomen. De inspecteur accepteerde deze kosten niet.

De rechtbank die in dit geschil moest beslissen was het eens met de ondernemer. Uit een oude uitspraak van het Hof Den Haag van 16 december 1973 volgt namelijk dat deze btw wel degelijk een kostenpost is. En de staatssecretaris heeft in zijn brief van 17 januari 1975 nummer B75/176 aangegeven dat de uitspraak van het Hof Den Haag als richtsnoer kan worden gebruikt. Deze brief is nooit ingetrokken, dus belastingplichtigen mogen hierop vertrouwen.

Btw privégebruik auto is aftrekbaar!

 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting: als je kind jonger dan 12 is

Combineer je betaald werk met de zorg voor een kind jonger dan 12 jaar? Dan heb jij (of je partner) mogelijk recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het levert in veel gevallen zo’n € 2.800 belastingkorting op. De korting geldt ook bij co-ouderschap. Wanneer heb je recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting en hoe krijg je de korting?

Voorwaarden inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) in 2019

  • Je hebt een kind dat op 1 januari 2019 nog geen twaalf is. Het maakt niet uit of het je eigen kind is, of het kind van je fiscale partner.
  • Dit kind staat in 2019 tenminste 6 maanden in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven op jouw adres. Bij co-ouderschap mag het ook zijn ingeschreven op het adres van de andere ouder. Als co-ouderschap wordt behandeld: tenminste drie dagen bij jou én tenminste drie dagen per week bij je ex-partner. De Belastingdienst accepteert co-ouderschap ook als je kind week om week bij jou en bij je ex-partner is.
  • Je werkt en hebt een inkomen hoger dan € 4.993. Of je bent ondernemer en hebt recht op zelfstandigenaftrek.
  • Je inkomen is lager dan het inkomen van je partner. Of je hebt geen partner. De Belastingdienst geeft ook IACK wanneer je minder dan zes maanden een partner hebt.

Belastingkorting

IACK levert flink wat op: in 2018 tussen de € 1.052 en € 2.801.  In 2018 kreeg je de maximale korting bij een bruto inkomen van € 33.390 of meer. In 2019 is de korting tussen € 0 en 2.835, je krijgt de maximale korting dit jaar bij een bruto inkomen van € 24.759 of meer.

Als je geen of weinig belasting betaalt kan je, als je partner voldoende belasting betaalt, de IACK ook uitbetaald krijgen. Tot 2019 ging dit om het totale bedrag. Omdat de uitbetaling van de IACK met ingang van 2019 wordt afgebouwd, wordt in 2019 maximaal 26,67% van de IACK uitbetaald.

Hoe krijg je de korting?

Je krijgt de korting als je in je aangifte het juiste vakje aan vinkt. De Belastingdienst zegt dat automatisch wordt vastgesteld of je recht hebt op de IACK, dus als je via hun software aangifte doet en alles goed gaat wordt het vakje automatisch aangevinkt. Commerciële software kan alleen rekening houden met de IACK als de geboortedata van je kinderen in de software zijn ingevuld, dus dat is opletten.

Let voor de korting op bij co-ouderschap

Let ook op bij co-ouderschap, want co-ouderschap wordt niet bij de Belastingdienst geregistreerd of door commerciële software uitgevraagd.

Heb je de IACK niet geclaimd?

Als je de IACK ten onrechte niet hebt geclaimd, kan je dat alsnog doen. Door je aangifte aan te passen en nogmaals in te leveren. Of binnen zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag bezwaar te maken tegen deze aanslag. Als de bezwaartermijn verstreken is, kan je ook verzoeken om ambtshalve vermindering in verband met de IACK. Dat kan het gemakkelijkst door de aangifte aan te passen en nogmaals in te leveren. De termijn voor ambtshalve vermindering is vijf jaar.