AOW en oudedagsreserve: zorg voor genoeg kapitaal op 31/12

Je wilt natuurlijk zelf kiezen hoe lang je doorgaat met ondernemen. Wist je al dat er fiscaal iets verandert als je AOW krijgt? Als je kortgeleden voor het eerst AOW hebt gekregen en een oudedagsreserve (voorheen: FOR) hebt, kan het zijn dat je een belastingaanslag krijgt. Je kunt die aanslag voorkomen.

Het is jammer, maar doorwerken van ondernemers wordt fiscaal niet gestimuleerd. Vanaf het jaar nadat je voor het eerst AOW hebt gekregen wordt je zelfstandigenaftrek gehalveerd. Ook toevoegen aan de oudedagsreserve (voorheen FOR) is niet meer mogelijk.

Echt vervelend is dat het, als je eenmaal AOW hebt, gemakkelijk kan gebeuren dat de oudedagsreserve die je had opgebouwd, vrijvalt. Dat is het geval als je oudedagsreserve aan het einde van het jaar hoger is dan je ondernemingsvermogen op dat moment. Een vrijval betekent dat je belasting moet betalen over je oudedagsreserve.

Je kunt de vrijval voorkomen door ervoor te zorgen dat je ondernemingsvermogen aan het einde van het jaar hoger is dan de opgebouwde oudedagsreserve. Check dat nu, want nu kan je nog zorgen voor een hoger ondernemingsvermogen. Ook kan je nu nog lijfrente- of bankspaarpremie storten en zo afrekenen over de oudedagsreserve voorkomen.

Stand van zaken VAR/DBA

De regering heeft aangekondigd dat zij een andere regeling maakt voor de afgeschafte VAR/DBA. Wat is daarin de stand van zaken?

DBA tot 1 januari 2020 niet gehandhaafd

De DBA, die op 1 mei 2016 is ingevoerd, werkte niet goed. Daarom is besloten dat deze wet niet wordt gehandhaafd, alleen bij kwaadwillenden. Dit geldt in ieder geval tot 1 januari 2020.

Regeerakkoord onderscheid drie groepen

In het regeerakkoord van oktober 2017 is een nieuwe regeling aangekondigd. Daarin wordt het verschil tussen werknemers en zelfstandigen afgebakend door drie groepen te onderscheiden:

  • weinig verdienen + lange periode of reguliere bedrijfsactiviteiten: werknemer;
  • veel verdienen + korte periode of niet-reguliere bedrijfsactiviteiten: mogelijkheid om te kiezen voor zelfstandigheid;
  • alle andere situaties: opdrachtgevers kunnen zekerheid krijgen over inhoudingsplicht door via een webmodule een opdrachtgeversverklaring aan te vragen.

Onderzoek naar tarieven, gezag en webmodule

Om dit plan verder uit te werken onderzoekt de regering hoe zzp’ers hun tarieven bepalen, wat het criterium ‘gezag’ moet inhouden in deze tijd, of een webmodule kan werken om zekerheid over de arbeidsrelatie te krijgen en hoe de regels uitwerken voor de onder- én de bovenkant van de markt.

Wat gebeurt er nu?

De regering heeft aangekondigd nog dit jaar aan te geven hoe het criterium ‘gezag’ beoordeeld gaat worden. Ik ben erg benieuwd. Belangrijker vind ik of het uiteindelijke voorstel werkelijk voldoende zekerheid gaat bieden voor opdrachtgevers én schijnzelfstandigheid voorkomt. Zolang een zzp’er goedkoper is of netto meer overhoudt zullen opdrachtgevers en opdrachtnemers immers de grenzen blijven opzoeken.