Let op met lenen

Denk je er over je kinderen een bedrag(je) te lenen? Of doe je dat misschien al? Zorg dan dat je goede afspraken maakt over rente, aflossingen en zekerheden en zet de afspraken ook op papier. Vooral de rente is heel belangrijk.

Als je geen lening overeenkomst opstelt, moet je 6% rente berekenen, anders wordt de niet berekende rente als schenking behandeld en moet je, als de 6% rente plus eventuele andere schenkingen meer bedraagt dan € 5.363 (2018), aangifte schenkbelasting doen.

Als je wél een lening overeenkomst opstelt, hoef je niet perse 6% rente te berekenen. Het gaat er dan om dat de rente, in combinatie met de afgesproken aflossingen en zekerheden, zakelijk is. Bewaar de stukken die dat aantonen.

Jij bent hoofdelijk aansprakelijk voor de schenkbelasting. Omdat de Belastingdienst tot vijf jaar na jouw overlijden nog aanslagen schenkbelasting kan opleggen is mijn tip: bewaar als je leent ook altijd de bankoverzichten waaruit de rentebetalingen blijken.

Hoe je het lenen ook inkleedt, stel jezelf altijd de vraag: wat gebeurt er als ik overlijd? De kinderen krijgen dan vorderingen op elkaar en dat kan tot lastige situaties leiden. Voorkom dit door je kind niet meer te lenen dan zijn/haar aandeel in jouw erfenis. Problemen voorkom je ook door de andere kinderen te informeren over familieleningen en giften.