Rutte III en de eigen woning

Vraag jij je af wat de fiscale plannen van Rutte III voor jou betekenen? Helaas, daar kan ik geen duidelijk antwoord op geven, het zijn immers voornemens. Van wetsvoorstellen met 1  januari 2018 als geplande ingangsdatum is de kans dat ze worden ingevoerd natuurlijk wel groot. Maar veel plannen voor de komende jaren zijn nu nog niet meer dan een grove schets en we weten niet of deze plannen (compleet) door de Tweede en Eerste Kamer komen.

Toch schrijven kranten en andere media over de plannen alsof ze al zijn aangenomen. Ik krijg dan ook regelmatig vragen over de kabinetsplannen. Ik beschrijf hieronder de plannen rond de eigen woning en iets over hun achtergrond en samenhang. Net als in de krant lijkt het dan of het allemaal zeker doorgaat, maar dat is dus niet zo!

Als je een eigen woning hebt, heb je een bron van inkomen. Uit die bron geniet je inkomsten, het zogenaamde eigenwoningforfait. Dit is nu 0,75 % van de WOZ-waarde. Dit percentage wordt met ingang van 2020 verlaagd naar 0,6%.

Reden voor deze belastingverlaging is dat het kabinet het zogenaamde Hillen-effect wil afschaffen. Dat gaat om de regel dat geen eigenwoningforfait wordt bijgeteld als er geen eigenwoningschuld meer is of alleen nog maar een kleine schuld. Op dit moment is het kabinet van plan om deze regeling in 30 jaar af te schaffen. Zuur voor iedereen die z’n hypotheek heeft afgelost met het oog op het Hillen-effect!

Als je een bron van inkomen hebt, kan je ook kosten aftrekken. Bij de eigen woning gaat het om hypotheekrente of eigenwoningrente. Al eerder werd de aftrek van eigenwoningrente beperkt. Aftrek is nu maximaal 30 jaar mogelijk, bovendien moet er verplicht worden afgelost. Eerder is in gang gezet dat het aftrektarief jaarlijks 0,5% lager wordt. Voor de aangifte 2017 betekent dit dat eigenwoning rente tegen maximaal 50% wordt afgetrokken. Vanaf 2020 wordt de afbouw versneld en daalt het aftrektarief met 3% per jaar, totdat aftrek alleen nog mogelijk is tegen het basistarief.

Tip voor mensen die al te maken hebben met de verlaging van het aftrektarief: het is fiscaal toegestaan de rente van een half jaar vooruit te betalen, vraag er naar bij je lening verstrekker. En als je denkt over oversluiten van je hypotheek: vaak wordt de boeterente met de nieuwe rente gemiddeld tot een nieuw tarief, maar je kan ook met je bank afspreken eenmalig boeterente te betalen, dan profiteer je nog van het hoge aftrektarief.