Ontbinding B.V.

Doe je niets met je B.V.? Ook voor lege B.V.’s moet je elk jaar een jaarrekening en een vpb-aangifte laten maken. Jammer van het werk en de kosten. Als je de ontbinding nu start, is de B.V. voor 1 januari 2019 geliquideerd en is geen jaarrekening 2019 nodig.

Blog: Geruisloze inbreng in B.V. en tóch snel verkopen?

Ben jij ook begonnen als eenmanszaak? Eenmanszaak vervolgens ingebracht in B.V.’s om belasting te besparen en/of aansprakelijkheid te verminderen? Dat doe je natuurlijk voor de lange termijn. Toch kan het voorkomen dat je je B.V. al snel na oprichting weer wilt verkopen. Kan dat wel binnen drie jaar?

Ik sprak een ondernemer die twee jaar geleden zijn onderneming geruisloos had ingebracht in een B.V., maar nu toch wilde verkopen. Dat was in verband met zijn gezondheid,  maar plannen kunnen natuurlijk om veel meer redenen veranderen.

De onderneming draaide goed, was goed georganiseerd en had een stabiel klantenbestand. Omdat de onderneming was ‘uitgezakt’ naar een werk-B.V. zat er dus goodwill in de werk-B.V.

Verkoop van een werk-B.V. kan belastingvrij als de deelnemingsvrijstelling kan worden toegepast. Dat is mooi, want dan kan de holding de hele verkoopopbrengst beleggen.

Maar een verkoop binnen drie jaar na inbreng wordt verondersteld onderdeel te zijn van een geheel van rechtshandelingen gericht op overdracht van de onderneming, zo staat in de standaardvoorwaarden bij de geruisloze inbreng en iets soortgelijks staat ook in de standaardvoorwaarden bij de bedrijfsfusie. Ofwel: dan worden de geruisloze inbreng en de bedrijfsfusie teruggedraaid en moet je alsnog inkomstenbelasting betalen voor de inbreng van je eenmanszaak in de B.V.

Het is een lastig leesbare voorwaarde, maar belangrijk is dat er tegenbewijs mogelijk is. Je voorkomt belastingheffing als je aannemelijk maakt dat de inbreng helemaal niet gericht was op overdracht. Maar hoe doe je dat? Aannemelijk maken dat iets niet het geval is?

In dit geval had de ondernemer voor de inbreng met zijn adviseur overlegd over de structuur en zijn wens aansprakelijkheid voor claims te minimaliseren. Uit het schriftelijke advies van de adviseur was deze bedoeling te herleiden. Ook was er een berekening gemaakt van de goodwill van de onderneming op basis van historische gegevens en een prognose voor de komende vijf jaar. Daaruit kon je afleiden dat de bedoeling van de ondernemer was om in ieder geval vijf jaar door te gaan met de onderneming. Ook gezien zijn gezinssituatie en zijn financiële positie was het logisch dat hij nog een aantal jaren zou blijven ondernemen.

Vervolgens kon de ondernemer laten zien dat hij kortgeleden benaderd was door de potentiële koper en dat pas na enkele besprekingen de vraag op tafel kwam of de onderneming mogelijk te koop zou kunnen zijn.

Omdat in dit geval schriftelijke documentatie aanwezig was, kon ik die aan de Belastingdienst voorleggen. En… de Belastingdienst beoordeelde dit als voldoende! Fijn, want het is natuurlijk niet helder hoe je dit tegenbewijs moet leveren. En nog fijner voor de ondernemer: nu kon de onderneming worden verkocht zonder verlies van de faciliteiten van geruisloze inbreng en bedrijfsfusie, dus zonder belastingheffing. Wel moesten we nog rekening houden met de overdrachtsbelasting.

Reageren?

Ben je geruisloos de B.V. in gegaan en wil je onverhoopt binnen drie jaar na de omzetting verkopen?

Bel en stel jouw vraag! Of klik hier, dan bel ik jou.