Dividend: het beste direct na het opmaken van de jaarrekening

Algemeen bekend is dat je een aandeelhoudersbesluit moet nemen om dividend uit te kunnen keren, dat je van dat besluit notulen moet maken en dat je aangifte dividendbelasting moet doen. Ook weet iedereen dat de algemene reserve groot genoeg moet zijn: de balanstest. Maar er is meer.

 

Voor dividenduitkeringen is sinds de invoering van de flex-B.V.-wetgeving goedkeuring van jou als bestuurder vereist. Daarvoor moet je naast de balanstest ook een uitkeringstest doen. Bij de uitkeringstest beoordeel je of de B.V. na uitkering van het dividend haar opeisbare schulden kan blijven betalen. Je moet daarbij in principe één jaar vooruitkijken.

Als later blijkt dat de B.V. haar schulden niet kan betalen, en de bestuurder dat wist of behoorde te weten toen het dividend werd uitgekeerd, kan de bestuurder van de B.V. aansprakelijk worden gesteld voor de tekorten. Dat kan dus meer zijn dan de dividenduitkering. Ook de aandeelhouder kan aansprakelijk worden gesteld, maar alleen voor het bedrag van de dividenduitkering.

Overigens geldt de uitkeringstest niet alleen bij dividenduitkeringen, maar ook bij terugbetaling van kapitaal of inkoop van eigen aandelen.

 

Grote vraag is natuurlijk hoe je de uitkeringtest precies moet doen. Dat is helaas niet zo duidelijk. Maar het is verstandig altijd een schriftelijke onderbouwing op te stellen.

Je kunt met een begroting of prognose laten zien dat je de komende periode al je kosten en je aflossingsverplichtingen kunt betalen. Als je van plan bent te gaan investeren laat je ook zien dat je voldoende middelen hebt om hiervoor te betalen. Zo kan je bij een eventuele aansprakelijkstelling laten zien dat je de test degelijk hebt uitgevoerd.

Het maken van een onderbouwing gaat gemakkelijker als je actuele cijfers hebt. Dus als je dividend wilt uitkeren, doe dat dan als de jaarrekening van je B.V. net is gemaakt.

 

Tot slot: heb je pensioen in eigen beheer opgebouwd? Let dan op de zogenaamde dividendklem. De Belastingdienst vindt dat je pensioenverplichtingen op commerciële basis moet waarderen als je de balanstest doet. Bij een commerciële waardering ontstaat er snel(ler) negatief vermogen. En als er sprake is van negatief vermogen vindt de Belastingdienst dat je beschikt over het pensioen, met een grote aanslag loonbelasting/inkomstenbelasting tot gevolg. Let dus op met dividenduitkeringen als je pensioen in eigen beheer hebt!