Schenking? Aangifte!

Van een schenking van maximaal €5.320 (vrijstelling ouders/kinderen 2017) en van een schenking van maximaal €2.129 (vrijstelling algemeen 2017) hoef je geen aangifte te doen. Als de schenking belast is of als je een beroep wilt doen op bijvoorbeeld de eenmalig verhoogde vrijstelling moet je wél tijdig aangifte doen.

Als je een aangiftebiljet schenkbelasting krijgt, moet die voor 1 maart bij de Belastingdienst binnen zijn. Als je geen aangiftebiljet hebt gekregen moet je voor 15 maart een biljet aanvragen. Je kunt ‘m overigens ook downloaden van de site van de Belastingdienst.

Over de eenmalig verhoogde vrijstelling: op dit moment kunnen ouders aan hun kinderen tussen 18 en 40 jaar €25.526 belastingvrij schenken. Dit bedrag wordt verhoogd tot €53.176 als het meerdere wordt besteed aan een dure studie, en tot €100.000 als het geld wordt besteed aan een eigen woning. Deze vrijstelling van €100.000 geldt ook tussen anderen dan ouders en kinderen, maar de leeftijdsgrens van 40 jaar geldt wel voor iedereen.

Starter én arbeidsongeschikt?

Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt en nog geen vijf jaar geleden met je bedrijf gestart? Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid levert in het eerste ziektejaar een aftrekpost van € 12.000 op!

Deze speciale zelfstandigenaftrek is bedoeld om gedeeltelijk arbeidsongeschikte mensen een duwtje te geven richting ondernemerschap, maar werkt ook als je bent gestart en daarna ziek wordt.

Belangrijk is dat je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt ontvangen én kunt aantonen dat je minimaal 800 uur hebt gewerkt. Er zijn niet veel mensen die van deze aftrek weten, dus als je iemand kent die aan de voorwaarden lijkt te voldoen, zeg het voort!