Starter én arbeidsongeschikt?

Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt en nog geen vijf jaar geleden met je bedrijf gestart? Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid levert in het eerste ziektejaar een aftrekpost van € 12.000 op!

Deze speciale zelfstandigenaftrek is bedoeld om gedeeltelijk arbeidsongeschikte mensen een duwtje te geven richting ondernemerschap, maar werkt ook als je bent gestart en daarna ziek wordt.

Belangrijk is dat je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt ontvangen én kunt aantonen dat je minimaal 800 uur hebt gewerkt. Er zijn niet veel mensen die van deze aftrek weten, dus als je iemand kent die aan de voorwaarden lijkt te voldoen, zeg het voort!